Nová definícia velezrady schválená moldavským parlamentom ohrozuje slobodu prejavu

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
31. MÁJA 2024

Moldavský parlament schválil zmeny a doplnenia Trestného zákona, ktoré nanovo definujú trestný čin „velezrady“.

„Novela moldavského Trestného zákona, ktorú prijal parlament, je alarmujúca. Rozšírená definícia velezrady je vágna a umožňuje jej zneužitie, čo predstavuje vážne ohrozenie práva na slobodu prejavu. Nová definícia velezrady by sa mohla použiť na útoky na politický disent a kritické hlasy pod zámienkou boja proti škodlivému zahraničnému vplyvu. Znepokojujúce je, že tento zákon predstavuje riziko kriminalizácie názorov a stanovísk, ktoré by mali byť chránené podľa medzinárodného práva,“ uviedol v reakcii na zmenu definície velezrady výkonný riaditeľ Amnesty International Moldavsko Veaceslav Tofan.

„Vyzývame parlament, aby tento zákon stiahol, a vyzývame prezidentku, aby ho nepodpísala. Moldavské orgány musia zabezpečiť, aby každý zákon, ktorý obmedzuje právo na slobodu prejavu, ako aj všetky opatrenia na uplatňovanie legislatívy v záujme národnej bezpečnosti, spĺňali požiadavky medzinárodného práva v oblasti ľudských práv týkajúce sa zákonnosti, legitímnosti, nevyhnutnosti a proporcionality, ako aj súladu so zásadou nediskriminácie.“

Pozadie prípadu

Moldavský parlament schválil 30. mája v druhom a poslednom čítaní najnovšie návrhy zmien a doplnení Trestného zákona. Tieto právne predpisy vstúpia do platnosti hneď, ako ich podpíše prezidentka.

Navrhované zmeny a doplnenia Trestného zákona zverejnili 24. mája vládna strana „Akcia a solidarita“ (PAS), zástupcovia moldavskej spravodajskej a bezpečnostnej služby, generálnej prokuratúry a ministerstva spravodlivosti. Podľa predkladateľov zákona majú schválené zmeny a doplnenia riešiť „vlastizradu v čase mieru“. Zákon v schválenom znení rozšíri právnu definíciu tohto trestného činu a jeho rozsah. Odstraňuje totiž požiadavku, že takéto konanie musí spôsobiť priamu škodu štátu. Trestný čin vlastizrady sa v súčasnosti uplatňuje len v čase vojny.

Novela tiež zavádza nový druh vlastizrady, „velezradu“. Tá spočíva v napomáhaní cudziemu štátu, zahraničnej organizácii, nedefinovanému „neústavnému subjektu“ alebo ich zástupcom pri vykonávaní „nepriateľskej činnosti proti bezpečnosti štátu“ vrátane „dezinformačných kampaní“.

Prečítajte si viac o našej práci