Nová správa Amnesty odhaľuje, že lídri na trhu s vakcínami proti COVID-19 prilievajú olej do ohňa bezprecedentnej ľudskoprávnej krízy.

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
22. septembra 2021

V tlačovej správe sa dozviete:

  • Farmaceutické spoločnosti AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax a Pfizer sa odmietli podieľať na iniciatívach, ktorých cieľom bolo posilniť ponuku globálne dostupných vakcín
  • V krajinách s nízkym príjmom je plne zaočkované menej ako 1 % populácie. V bohatých krajinách sa podiel zaočkovaných ľudí pohybuje približne na úrovni 55 %
  • Podľa odhadov odbornej verejnosti by sa príjmy spoločností BioNTech, Moderna a Pfizer mohli do konca roka 2022 vyšplhať na 130 miliárd dolárov
  • V súvislosti globálnou konferenciou venovanou riešeniu pandémie COVID-19, ktorú dnes usporadúva kancelária amerického prezidenta Bidena, Amnesty International vyzýva na dodanie 2 miliárd vakcín do krajín s nízkym a nižším stredným príjmom najneskôr do konca roka 2021

Spoločnosti AstraZeneca PLC, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., Novavax, Inc. a Pfizer, Inc. sú lídrami na trhu s vakcínami proti COVID-19. Tieto spoločnosti však dlhdobo zlyhávajú pri dodávaní vakcín do chudobnejších štátov a zároveň odmietajú zdieľať technológie a informácie, ktoré by menším firmám umožnili vyvíjať vakcíny dostupné pre všetkých, ktorí ich potrebujú. Amnesty International vo svojej novej správe Dvojitá dávka nerovnosti: Farmaceutické spoločnosti a kríza férovej distribúcie vakcín proti COVID-19 upozorňuje, že šesť farmaceutických gigantov týmto správaním drží v rukách osudy miliárd ľudí a tým zhoršuje ľudskoprávnu krízu nevýdaných rozmerov. Konanie týchto firiem vytvára skľučujúci obraz o farmaceutickom odvetví, ktoré žalostne nerešpektuje ľudské práva.

„Jediný spôsob, ako sa môžeme dostať z tejto krízy, je zaočkovať väčšinu celosvetovej populácie. Spoločnosti, ktorým sa za taký krátky čas podarilo vyvinúť vakcíny proti COVID-19, by sme mali v týchto dňoch oslavovať ako hrdinov. Namiesto toho však musíme poukázať na ich hanebné konanie. Farmaceutickí giganti na škodu nás všetkých úmyselne blokujú šírenie vzácnych znalostí a vakcín do krajín, ktoré nemajú k dispozícii rovnaké finančné prostriedky ako bohatšie štáty. Následkom je úplne predvídateľný zničujúci nedostatok očkovacích látok pre milióny ľudí,“ vyhlásila generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard.

„Niektoré časti Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie sa v dôsledku nedostatku vakcín ocitli v začarovanom kruhu nikdy nekončiacej krízy. V mnohých krajinách s nízkym príjmom zatiaľ nezaočkovali ani väčšinu zdravotníckeho personálu a ľudí, ktorí čelia zvýšenému riziku ochorenia či ťažkého priebehu choroby.

Kým kolabujúce zdravotnícke systémy týchto krajín so sebou každý týždeň berú desaťtisíce obetí, len firmy BioNTech, Moderna a Pfizer zarobia podľa odborných odhadov do konca roka 2022 najmenej 130 miliárd dolárov. Zisk by nikdy nemal mať prioritu pred záchranou životov,“ dopĺňa Callamard.

Ich úlohou je chrániť verejné zdravie, ale pritom zlyhávajú v napĺňaní základných ľudskoprávnych povinností

Amnesty International vzala pri hodnotení každého zo šiestich farmaceutických gigantov do úvahy viaceré parametre. Organizácia sa v správe zamerala na ľudskoprávnu politiku spoločností, ich cenotvorbu očkovacích látok, postoj k duševnému vlastníctvu a zdieľaniu znalostí a technológií, spravodlivosť pri distribúcii vyrobených vakcín a na celkovú transparentnosť. Po posúdení týchto parametrov vyšlo najavo, že každá z posudzovaných firiem v istej miere porušila svoje ľudskoprávne záväzky.

Pred vydaním správy bolo na celom svete podaných 5,76 miliardy dávok vakcíny proti COVID-19. Iba chabé 0,3 % z týchto dávok však dostali ľudia v krajinách s nízkym príjmom. Viac ako 79 % dávok pritom išlo do krajín s vyšším stredným či vysokým príjmom. Iniciatíva COVAX vyzvala farmaceutické spoločnosti na spoluprácu a participáciu v medzinárodnom mechanizme zameranom na zabezpečenie spravodlivej distribúcie očkovacích látok medzi všetky krajiny sveta.

Viaceré z hodnotených firiem však výzvu ignorovali a naďalej pokračujú v zásobovaní krajín, ktoré sú známe nadmerným hromadením vakcín. Všetky hodnotené firmy zároveň odmietli iniciatívy za zdieľanie znalostí a technológií, ktoré by umožnili vývoj a distribúciu vakcín v podzásobených regiónoch sveta. Firmy sa zároveň odmietli dočasne vzdať práv na duševné vlastníctvo, ako to navrhli v rámci mechanizmu Svetovej obchodnej organizácie (TRIPS Waiver) India a Juhoafrická republika.

Ďalšie zistenia zahŕňajú:

  • Pfizer a BioNTech doteraz dodali len do Švédska deväťkrát viac vakcín ako do všetkých krajín s nízkym príjmom dohromady. Množstvo vakcín dodané do krajín s nízkym príjmom predstavuje menej ako 1 % ich celkovej doterajšej produkcie vakcín. Vysoké predajné ceny vakcín zabezpečia spoločnostiam do konca roka 2022 tržby vo výške 86 miliárd dolárov.
  • Moderna zatiaľ nedodala jedinú dávku vakcíny do žiadnej krajiny s nízkym príjmom. Krajinám s nižším stredným príjmom poskytla iba 12 % svojich vakcín a drvivú väčšinu objednávok pre COVAX nedodá skôr ako v roku 2022. Do konca roka 2022 by mohla firma na tržbách za vakcíny proti COVID-19 zarobiť viac ako 47 miliárd dolárov.
  • Johnson & Johnson vyvinula jedinú jednorazovú vakcínu na svete, ktorú predáva za výrobnú cenu, ale drvivú väčšinu svojich záväzkov voči COVAX a Africkej únii splní až v roku 2022. Firma zároveň odmietla udeliť licenciu kanadskému výrobcovi, ktorý ponúkol, že vyrobí ďalšie milióny dávok.
  • AstraZeneca dodala spomedzi šestice hodnotených firiem najväčší objem vakcín do krajín s nižším príjmom, vakcíny predáva za výrobnú cenu a niekoľkým výrobcom udelila licenciu na výrobu ďalších dávok. Firma však odmietla zdieľať svoje znalosti a technológie s iniciatívami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a postavila sa proti iniciatíve TRIPS Waiver.
  • Vakcíny od firmy Novavax musia ešte prejsť procesmi schvaľovania liečiv, ale v súčasnej dobe spoločnosť plánuje poskytnúť takmer dve tretiny svojej produkcie práve COVAXu. Rovnako ako ostatné skúmané firmy však odmietla zdieľať svoje znalosti a technológie a postavila sa proti iniciatíve TRIPS Waiver.

Väčšina týchto farmaceutických spoločností je masívne financovaná zo štátnych zdrojov a má predbežné objednávky za miliardy dolárov. Vývojári vakcín aj napriek tomu monopolizovali duševné vlastníctvo, zablokovali zdieľanie technológií a agresívne lobovali proti opatreniam, ktoré by rozšírili globálnu výrobu vakcín. Takýmto prístupom hrubo porušujú ľudské práva miliárd ľudí, ktorí dodnes nemajú prístup k život zachraňujúcej vakcíne proti COVID-19.

100-dňová výzva farmaceutickým gigantom

Do konca roka 2021 ostáva už iba 100 dní. Nikto by nemal stráviť ďalší rok v utrpení a strachu o život [kvôli pandémii COVID-19]. Amnesty International preto vyzýva jednotlivé štáty ako aj farmaceutické spoločnosti, aby prudko zmenili kurz a urobili všetko, čo je potrebné na dodanie 2 miliárd vakcín do krajín s nízkym a nižším stredným príjmom,povedala Agnès Callamard.

Pri príležitosti zverejnenia tejto správy Amnesty International spúšťa globálnu kampaň s názvom Ostáva už iba 100 dní: Žiadame okamžité dodanie 2 miliárd vakcín proti COVID-19 (100 Day Countdown: 2 billion COVID-19 vaccines now!). Kampaň, v rámci ktorej žiadame vlády jednotlivých krajín a farmaceutických gigantov vrátane AstraZeneca PLC, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., Novavax, Inc. a Pfizer, Inc., aby prebrali svoj podiel zodpovednosti, podporuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva.

Cieľom kampane je dosiahnuť, aby bolo do konca roka zaočkovaných minimálne 40 % ľudí žijúcich v krajinách s nízkym a nižším stredným príjmom. Štáty, ktoré disponujú stovkami miliónov nadbytočných vakcín, ich musia urýchlene prerozdeliť medzi tie, ktoré ich akútne potrebujú. Firmy, ktoré vakcíny vyvíjajú, zároveň musia zabezpečiť, aby najmenej 50 % všetkých vyrobených dávok smerovalo do týchto krajín. Ak budú veľkí hráči pokračovať v nastúpenej ceste, koniec pandémie ostane aj naďalej v nedohľadne.

Prezident Biden dnes (22. septembra 2021) plánuje oznámiť nové záväzky medzinárodného spoločenstva v boji proti pandémii vrátane cieľa úplne zaočkovať 70 % svetovej populácie do septembra 2022. Generálna tajomníčka Amnesty International Agnès Callamard pri tejto príležitosti uviedla:

Farmaceutické spoločnosti vyzbrojené miliardami dolárov od daňových poplatníkov a odbornými znalosťami výskumných inštitúcií zohrali pri vývoji vakcín zachraňujúcich životy kľúčovú úlohu. Teraz musia podniknúť ďalšie rýchle kroky, aby miliardám ľudí umožnili prístup k očkovaniu. Spravodlivú a rýchlu distribúciu vakcín možno docieliť iba tak, že výrobcovia uprednostnia dodávky do krajín, kde sú vakcíny najviac potrebné, a dočasne sa vzdajú svojich práv na duševné vlastníctvo, podelia sa o svoje poznatky a technológie a vyškolia kvalifikovaných výrobcov, aby sa zvýšila produkcia vakcín proti COVID-19.

Vakcíny proti COVID-19 musia byť ľahko dostupné pre všetkých. Dosiahnuť tento cieľ je zodpovednosťou vlád a farmaceutických spoločností. Štátni predstavitelia ako je prezident Biden musia podniknúť konkrétne kroky a poskytnúť potrebné miliardy vakcín. V opačnom prípade ostane jeho prejav len ďalším prázdnym gestom, ktoré ľuďom ohrozeným pandémiou nijako nepomôže.

Amnesty International zároveň vyzýva jednotlivé vlády, aby zabezpečili, že kvalitné zdravotnícke služby a lieky potrebné na boj s pandémiou budú fyzicky aj finanče dostupné pre všetkých ľudí bez rozdielu. Národné vlády a medzinárodné spoločenstvo musia prijať zákony a politiky, ktoré donútia farmaceutické spoločností konať v súlade s ľudskoprávnymi štandardmi.

Poznámky na záver:

Amnesty International pred zverejnením správy napísala každej z menovaných spoločností. Päť z nich – AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech a Johnson & Johnson odpovedali a uznali, že spravodlivá distribúcia vakcín, najmä do krajín s nízkym príjmom, je pri boji s pandémiou kľúčová. Žiadna z nich však svoje ľudskoprávne záväzky nedokázala splniť.

Správa Amnesty International nevyhodnocuje ruských a čínskych veľkoproducentov vakcín, pretože tieto spoločnosti zverejňujú omnoho menej informácií o svojej činnosti. Nedostatočná transparentnosť znemožňuje vytvoriť hodnotenie podobné tomu, ktoré organizácia urobila v prípade šiestich menovaných gigantov. Aj čínske a ruské farmaceutické firmy však majú rovnaké ľudskoprávne záväzky ako firmy na celom svete, v plnení ktorých doteraz zlyhávajú.

Údaje o distribúcii vakcín, plánovanej produkcii a prognózach výnosov pre každú spoločnosť sme získali od spoločnosti Airfinity, ktorá sa zaoberá zberom a vyhodnocovaním podobných údajov. Údaje o zaočkovanosti v rôznych krajinách sme prevzali z portálu Our World In Data.

Na základe údajov z týchto zdrojov Amnesty vypočítala, že na splnenie cieľa WHO – zaočkovanie 40 % populácie krajín s nízkym a nižším stredným príjmom do konca roka 2021 – treba zabezpečiť zaočkovanie ďalších 1,2 miliardy ľudí v týchto krajinách, t. j. celkovo sú na naplnenie tohto plánu potrebné viac ako 2 miliardy vakcín. Len 50 % svetovej plánovanej výroby vakcín do konca roka pritom predstavuje 2,6 miliardy vakcín.

KONIEC