Nová vlna politických represií

Amnesty International monitoruje situáciu zatknutých českých politikov Ivana Pilipa a Jana Bubeníka na Kube. Organizácia vyzýva kubánske úrady aby zaručili, že sú dodržiavané všetky práva oboch zatknutých, tak ako sú obsiahnuté v medzinárodnom práve. AI zároveň vyzýva Kubu, aby objasnila obvinenia vznesené proti obom občanom Českej republiky a umožnila im úplný prístup ku konzulárnej pomoci a právnemu zastúpeniu.

Dňa 16. januára Amnesty International zaslala kubánskym úradom list, v ktorom vyjadrila znepokojenie nad novou stupňujúcou sa vlnou zatýkania a bezdôvodného obťažovania členov politickej opozície na Kube.

“Vzrastajúci počet osôb väznených za pokojné uplatňovanie práva na slobodu vyjadrovania, jasne demonštruje, až pokiaľ je vláda schopná ísť, aby v krajine oslabila politickú opozíciu a potlačila disent,” uviedla AI.

Vo svojom liste AI požiadala o zverejnenie informácií o osude 14 osôb, ktoré boli uväznené počas novej vlny represií. Amnesty International je presvedčená, že takmer všetkých 14 osôb sa môže stať väzňami svedomia.

Súčasná vlna politických represií začala v októbri 2000 masovým zatýkaním a odsúdeniami za účasť na “kontra revolučných aktivitách”, pričom za takéto aktivity sa považuje aj účasť v odboroch. Bezdôvodné obťažovanie sa zintenzívnilo v decembri, práve v období blížiaceho sa výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. V tomto čase boli zatknutí Angel Moya Acosta a Julia Cecilia Delgado, ktorých odsúdili na jeden rok väzenia za “bezočivosť”. Amnesty International ich považuje za väzňov svedomia a žiada ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie.

Pozadie
Angel Moya Acosta bol prípadom Amnesty International už v minulosti. Je členom ilegálneho hnutia Movimiento Opción Alternativa. Po prvý krát bol uväznený v decembri 1999, pretože sa zúčastnil pokojnej demonštrácie k 51. výročiu prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v dedine Pedro Betancourt, provincia Matanzas. I keď bolo voči nemu vznesené obvinenie, súd sa nekonal. Prepustený bol v auguste 2000.

Julia Cecilia Delgado, prezidentka ilegálneho združenia Asociación de Reconciliación y Recuperación de los Valores Humanos, bola uväznená za účasť v pokojnom pochode dňa 4. decembra 2000.

Za pokojné uplatnenie práv na slobodu vyjadrovania a slobodu združovania sa, je v súčasnosti na Kube väznených niekoľko sto ľudí, 16 z nich AI uznala za väzňov svedomia. Okrem osudu väzňov svedomia, je AI znepokojená aj bezdôvodným obťažovaním disidentov, novinárov, členov politických skupín a obhájcov ľudských práv.