Obete znásilnenia v Bosne a Hercegovine stále čakajú na spravodlivosť

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si tento rok Amnesty International pripomína i tisícky žien a dievčat, ktoré boli znásilnené príslušníkmi paramilitantných skupín, armád a policajných síl v Bosne a Hercegovine počas vojny v rokoch 1992-1995. Obete boli často zneužívané až extrémne brutálnym spôsobom, mnohé často držali vo väzenských táboroch, hoteloch a súkromných domoch. Mnoho žien a dievčat potom zabili.

„15 rokov po skončení konfliktu tieto ženy stále čakajú na spravodlivosť. Každá doterajšia vláda Bosny a Hercegoviny zlyhala pri prinášaní vinníkov pred súd a v poskytovaní psychologickej, sociálnej, ekonomickej a zdravotnej starostlivosti pre obete“ hovorí Martina Mazúrová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

Osoby zodpovedné za vojnové zločiny sexuálneho násilia, vrátane znásilnenia, sa naďalej vyhýbajú vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu a beztrestnosť za ich zločiny je stále realitou. Niektorí zastávajú mocenské pozície a mnohí žijú v rovnakej komunite ako ich obete. Len veľmi málo páchateľov bolo postavených pred spravodlivosť prostredníctvom medzinárodných či vnútroštátnych súdov.

Úrady v Bosne a Hercegovine neboli schopné ani zaistiť týmto ženám prístup k adekvátnych zdravotnej a psychologickej starostlivosti, ktorú im poskytujú len mimovládne organizácie s obmedzenými zdrojmi. Jedna bosnianska mimovládna organizácia potvrdia zástupcom Amnesty International, že absolútna väčšina žien, ktoré prežili sexuálne násilie počas vojny, nedostáva žiadnu psychologickú pomoc.
Mnohé ženy, ktoré prežili sexuálne násilie počas vojny, nemôžu dostať žiadnu kompenzáciu kvôli zložitej štruktúre súdneho a sociálneho systému v krajine. V porovnaní s inými obeťami vojny navyše čelia diskriminácii v prístupe k sociálnej podpore.

„Tisícky žien stratilo členov rodiny, a tak zostali bez stabilného príjmu a psychickej podpory. Kvôli ich psychickému stavu si mnoho z nich nemôže alebo nevie udržať pracovnú pozíciu, a tak sa dostávajú na pokraj chudoby bez možnosti kúpiť si lieky, ktoré potrebujú. Niektoré sa ešte stále nevrátili domov, pretože majú strach a žijú na okraji spoločnosti“ hovorí Martina Mazúrová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

Aby sa obetiam bezprávia podľa medzinárodného humanitárneho práva dostalo spravodlivosti a plného odškodnenia, zodpovedá bosnianska vláda. „Cieľom Amnesty International je dosiahnuť, aby predstavitelia Bosny a Hercegoviny pripravili stratégiu reparácií pre obete vojnových zločinov sexuálneho násilia, ktoré by zabezpečili odškodnenie, kompenzácie, rehabilitácie a garancie neopakovania sa týchto zločinov“ hovorí Martina Mazúrová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko. „Sme presvedčení, že kľúčovú úlohu v tlaku na predstaviteľov Bosny a Hercegoviny zohráva Európska únia. Veríme, že členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, môžu napomôcť tomu, aby sa riešenie tohto problému stalo súčasťou integračných procesov Bosny a Hercegoviny“ hovorí Martina Mazúrová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko.

Amnesty International sa už od roku 1993 v spolupráci s miestnymi mimovládnymi organizáciami venuje problematike sexuálneho násilia počas konfliktu v Bosne a Hercegovine. Najnovšia správa Amnesty International Koho spravodlivosť? Ženy v Bosne a Hercegovine stále čakajú bola vydaná v septembri 2009.

Kampaň, do ktorej sa svojou výzvou pre Predsedu Rady ministrov Bosny a Hercegoviny môže podporiť každý online na tejto stránke alebo aj prostredníctvom pohľadnicovej akcie po celom Slovensku.