Od de facto úplného zákazu interrupcií v Poľsku uplynul presne rok.

Brusel 19. októbra 2021

Dnes uplynul presne rok od rozhodnutia poľského ústavného súdu, ktorý de facto úplne zamedzil prístup k interrupciám. Štrnásť ľudskoprávnych organizácií upozorňuje, že ženy, dievčatá a všetky tehotné osoby v Poľsku čelili za uplynulých 12 mesiacov extrémnym prekážkam v prístupe k legálnym, včasným a bezpečným interrupciám. Od vynesenia rozsudku sa situácia zhoršuje aj pre obrankyne a obrancov práv žien.

Organizácie v tlačovej správe vyzývajú poľské štátne orgány, aby prestali podkopávať reprodukčné práva a snahy o ochranu žien pred rodovo podmieneným násilím. Cieľom štátnych zložiek by naopak mala byť ochrana obrankýň ľudských práv, ktoré čelia októbra 2020 pretrvávajúcim hrozbám a útokom.

Marta Lempart, spoluzakladateľka hnutia Ogólnopolski Strajk Kobiet (Celopoľský štrajk žien), čelí stupňujúcim sa vyhrážkam smrťou. V dôsledku pretrvávajúceho rizika požiadala Lempart o policajnú ochranu počas svojich verejných vystúpení.

„Rozhodnutie ústavného súdu spôsobuje ženám a dievčatám nevyčísliteľné škody. Najväčšiu ujmu zažívajú najmä osoby žijúce v chudobe, vo vidieckych oblastiach alebo na okraji spoločnosti. Dôstojnosť, sloboda a zdravie tehotných osôb sú ohrozené, pretože ich vlastná vláda im odopiera prístup k základnej starostlivosti o reprodukčné zdravie,“ uviedla v tlačovej správe Urszula Grycuk, koordinátorka advokačných aktivít Federácie pre ženy a plánované rodičovstvo (Federa) v Poľsku.

Poľský ústavný súd v októbri minulého roka rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva z dôvodu poškodenia plodu alebo v prípade, že je zdravotný stav plodu nezlučiteľný so životom, je protiústavné. Poškodenie plodu bolo pritom dôvodom na vykonanie interrupcie vo viac ako 90 % prípadov legálnych interrupcií v Poľsku. Rozhodnutie súdu znamenalo de facto úplný zákaz vykonávania interrupcií v Poľsku

Poľský ústavný súd v októbri minulého roka rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva z dôvodu poškodenia plodu alebo v prípade, že je zdravotný stav plodu nezlučiteľný so životom, je protiústavné. Poškodenie plodu bolo pritom dôvodom na vykonanie interrupcie vo viac ako 90 % prípadov legálnych interrupcií v Poľsku. Rozhodnutie súdu znamenalo de facto úplný zákaz vykonávania interrupcií v Poľsku, a zároveň porušenie medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov krajiny. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 27. januára 2021.

Demonštrácie za ochranu reprodukčných práv, ktoré organizovali obrankyne ľudských práv, sú považované za najväčšie verejné protesty v Poľsku za uplynulé dekády.

V dôsledku pandémie COVID-19 je cestovanie za zdravotnou starostlivosťou finančne nákladné a prakticky nemožné. Organizácia Interrupcie bez hraníc pomáha ženám v európskych krajinách, kde je interrupcia úplne zakázaná alebo prístup k nej veľmi obmedzený. V priebehu prvých šiestich mesiacov od vyhlásenia rozsudku organizáciu kontaktovalo viac ako 17-tisíc Poliek a do dnešného dňa prijímajú približne 800 telefonátov mesačne.

Poľská organizácia Federa uviedla, že počas 11 mesiacov od vynesenia rozsudku uskutočnila približne 8 100 konzultácií týkajúcich sa prístupu k interrupciám a iným službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Toto číslo predstavuje takmer trojnásobok priemerného počtu konzultácií, ktoré organizácia poskytla v rovnakom období počas predošlých rokov.

Kriminalizácia interrupcií ani zákonné snahy o sťaženie prístupu k nim neznižujú ich počet. Jediným výsledkom obmedzovania prístupu k starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia je ohrozenie zdravia a života žien, ktoré sa rozhodli alebo potrebujú interrupciu podstúpiť.

Kriminalizácia interrupcií ani zákonné snahy o sťaženie prístupu k nim neznižujú ich počet. Jediným výsledkom obmedzovania prístupu k starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia je ohrozenie zdravia a života žien, ktoré sa rozhodli alebo potrebujú interrupciu podstúpiť. Túto skutočnosť potvrdil aj Výbor OSN pre ľudské práva, ktorý uviedol, že povinnosť štátov chrániť život tehotných osôb zahŕňa aj právo na bezpečnú a včasnú interrupciu. Štáty by podľa výboru nemali uplatňovať trestnoprávne sankcie voči osobe, ktorá sa rozhodne alebo potrebuje podstúpiť interrupciu, ani voči zdravotníckemu personálu, ktorý túto službu poskytne.

Ženskoprávne organizácie zbierajú spoločne s poslancami a poslankyňa opozičnej strany Ľavica podpisy pod o občiansku iniciatívu „Legálne potraty bez kompromisov“. Cieľom iniciatívy je, aby štát zlegalizoval interrupcie do dvanásteho týždňa tehotenstva bez udania dôvodu, resp. v prípade ohrozenia duševného alebo fyzického zdravia tehotnej osoby, úmrtia plodu či tehotenstva, ku ktorému došlo v dôsledku znásilnenia alebo incestu, aj interrupcie po uplynutí 12 týždňov.

Toto nie je iba poľský problém

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v júli 2021 oznámil, že sa bude zaoberať sťažnosťami poľských žien, ktoré sa v dôsledku rozhodnutia poľského ústavného súdu môžu stať obeťami porušovania Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách. Poľská vláda zároveň aj napriek opakovaným výzvam a marcovému rozsudku Výboru ministrov Rady Európy nedokázala účinne implementovať predchádzajúce rozsudky ESĽP týkajúce sa prístupu k legálnym a včasným interrupciám.

„Extrémne obmedzovanie prístupu k legálnym interrupciám je súčasťou širšieho útoku poľskej vlády na právny štát a ľudské práva vrátane práv žien a LGBTI+ ľudí. Európske vlády tvrdia, že sú lídrami v oblasti ochrany práv žien a demokratických hodnôt. Aj napriek tomu dochádza k porušovaniu týchto práv v samotnej Európe. Toto by malo znepokojiť všetkých Európanov a Európanky,“ uviedla Marta Lempart.

Tlačová správa vyšla v spolupráci organizácií: Abortion Support NetworkAmnesty International, Center for Reproductive RightsCIVICUSFederaFOKUSHuman Rights WatchInternational Campaign for Women’s Right to Safe AbortionInternational Federation for Human Rights (FIDH), International Planned Parenthood Federation-European NetworkMSI Reproductive ChoicesLe Planning FamilialRiksförbundet för sexuell upplysning/švédska Asociácia pre sexuálne a reprodukčné právaStrajk Kobiet/Štrajk žien.

Celú tlačovú správu si môžete v angličtine prečítať na tomto odkaze.

Zaujal vás tento článok a chceli by ste dostávať prehľad noviniek zo sveta ľudských práv do svojej e-mailovej schránky? Prihláste sa na dober nášho newslettera.