Odovzdávali sa petície na podporu práce ombudsmanky

Poznáme a vážime si prácu a aktívnu snahu ombudsmanky o základný rešpekt práv každého človeka, a preto sme sa v januári pripojili k výzve na podporu verejnej ochrankyne práv. Petícia s 2700 podpismi sa odovzdávala v utorok 10.júna v úrade verejnej ochrankyne práv v Bratislave. 

Dôvodom výzvy na podporu verejnej ochrankyne práv bolo jednak neprerokovanie mimoriadnej správy ombudsmanky v septembri minulého roku, v ktorej sa okrem iného zaoberala aj policajným zásahom na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou z 19. júna 2013. Ďalším dôvodom bola reakcia vlády na zistenia verejnej ochrankyne práv, ktorá odmietla vypočutie opatrení na zabezpečenie rovného prístupu k spravodlivosti a opätovne ukázala svoj odmietavý postoj k dodržiavaniu základných ľudských práv.

Amnesty International  tieto udalosti  interpretuje ako mocenské gesto, v tomto prípade namierené nielen proti úradu verejného ochrancu práv, ale i proti samotnej priorite ochrany základných práv občanov SR. Zároveň týmto konaním vrhá tieň pochybnosti na všetky svoje existujúce záväzky k ochrane práv jednotlivcov. Toto gesto je pre občanov signálom toho, ako bude vláda pristupovať k ich vlastným sťažnostiam na postup orgánov verejnej moci a k porušovaniu ich vlastných práv.