Olympiáda v Pekingu: Ponaučenie namiesto pozitívneho odkazu

S koncom XXIX. Letných olympijských hier Amnesty International (AI) obvinila čínske úrady z uprednostňovania „uhladeného“ imidžu pred olympijskými hodnotami. Čína i počas hier prenasledovala a zatýkala aktivistov a novinárov. Kritike organizácie sa nevyhol ani Medzinárodný olympijský výbor (MOV), ktorý pred porušovaním ľudských práv v krajine vedome zatváral oči. 

„Olympiáda v Pekingu bola úžasnou športovou udalosťou, ktorá však prebehla v atmosfére porušovania základných ľudských práv. Čínske úrady a MOV mali príležitosť ukázať zlepšenia v oblasti ochrany ľudských práv, no zlyhali, a to v mnohých ohľadoch. Aktivisti nemohli slobodne vyjadriť svoj názor a mnohí zostávajú vo väzení, hoci nespáchali žiaden zločin,” uviedla Roseann Rife z AI na tlačovej konferencii v Hong Kongu.

Amnesty International tak reagovala aj na výrok Jacquesa Rogge, prezidenta MOV, ktorý sa počas záverečného ceremoniálu vyjadril, že „tieto hry boli naozaj výnimočné“.

Aj v priebehu olympiády zdokumentovala AI desiatky prípadov prenasledovania aktivistov a novinárov. Zadržiavanie či dokonca trest v podobe umiestnenia do tábora na „prevýchovu prácou“ hrozili najmä tým aktivistom, ktorí sa opakovane pokúsili získať povolenie na demonštrácie v protestných zónach. Čínske úrady uviedli, že obdržali celkom 77 podobných žiadostí, z ktorých 74 bolo následne ‘stiahnutých’, dve boli ‘odložené’ a jedna ‘vetovaná’.

Ponaučením, ktoré by si mal MOV z tohoročných hier vziať, je potreba určiť merateľné indikátory ochrany ľudských práv pre všetkých budúcich žiadateľov o hosťovanie olympiády. „Je najvyšší čas, aby sa MOV začal aj v praxi riadiť „ľudskou dôstojnosťou“ a „univerzálnymi a základnými etickými princípmi“ ako svojimi kľúčovými hodnotami. Ľudské práva by sa preto mali stať novým pilierom olympijských hier,“ dodáva Roseann Rife.

Viac o našej kampani Ľudské práva v Číne .