OSN: Úzke národné záujmy nesmú potopiť iniciatívu Ban Ki-Moona ukončiť utečeneckú krízu

Iniciatíva OSN prijať konkrétne kroky pre vyriešenie celosvetovej utečeneckej krízy je v ohrození. V septembri má byť prijatá Politická deklarácia. Jej súčasťou má byť aj dodatok, ktorý by sa mal stať základom pre Globálnu zmluvu o prevzatí zodpovednosti za utečencov. Amnesty International však varuje pred nedostatkom politickej vôle k prijatiu globálnych opatrení pre vyriešenie utečeneckej krízy. „V ovzduší sa vznáša možnosť zahanbujúceho historického zlyhania, pretože niektoré štáty chcú obetovať práva ľudí na úteku pre svoje vlastné národné záujmy. Stále je však čas vrátiť sa z okraja priepasti. Spolu s našimi podporovateľmi z celého sveta dáme vedieť našim lídrom, že takéto zlyhanie nebudeme akceptovať,“ povedal k situácii generálny tajomník Amnesty International Salil Shetty.

Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon žiada od novembra 2015 nový prístup smerom k obrovským pohybom ľudí na úteku a migrantov. V máji 2016 predstavil v správe pre Valné zhromaždenie návrhy a jedným z nich bola aj Globálna dohoda o utečencoch a migrantoch. Členské štáty OSN teraz musia do konca júla sfinalizovať text Politickej deklarácie, ktorej dodatok o Globálnom rámci vytvorí základ pre prijatie tejto dohody. V nasledujúcich dňoch budú mať krajiny poslednú možnosť korigovať svoje pozície pre Politickú deklaráciu ako aj k jej dodatkom.

Politická deklarácia by mala byť prijatá 19. septembra počas Valného zhromaždenia OSN. Stretnutie je historickou príležitosťou prevziať globálnu zodpovednosť za situáciu utečencov. Žiadna krajina by na seba nemala vziať viac ako je jej spravodlivý podiel a všetky krajiny by mali prijať svoje spoločné, právne záväzné povinnosti pre napĺňanie ľudských práv tých, ktorí boli donútení odísť zo svojich domovov pre vojnu alebo prenasledovanie. Tieto dokumenty nenahradia existujúci rámec ochrany, ktorý je ukotvený v Dohovore o utečencoch z roku 1951 a Protokolu z roku 1967. Cieľom je, aby budovali na už existujúcom rámci tým, že vytvoria trvalý systém odpovede na dlhodobé utečenecké pohyby a periodické nárasty.

Amnesty International navrhla päťbodový plán podieľania sa na zodpovednosti pre členské štáty OSN zameraný na rovnomerné prerozdelenie pomoci pre utečencov podľa ich HDP, miery nezamestnanosti a iných objektívnych kritérií.

Celý proces je však v ohrození, pretože viacero krajín ako napríklad Austrália, Čína, Rusko či Veľká Británia vyjadrili neochotu podporiť globálne prevzatie zodpovednosti za situáciu utečencov. Stojí za tým jediný spoločný menovateľ – nedostatok politickej vôle ako aj existencia vôle tolerovať utrpenie miliónov ľudí, ktorému sa dalo predísť, budovanie plotov a pokračovanie v tom, čo doteraz.

“Nemôžeme už pokračovať tak ako doteraz. Milióny ľudí na úteku žijú v zúfalstve – 86% žije v krajinách s nízkym a stredným príjmom, ktoré často nie sú v pozícii, aby ich hostili. Mnoho najbohatších krajín sveta hostí najmenej ľudí na úteku a takisto im ponúkajú len malú pomoc. Toto nie je spravodlivé. Bohaté krajiny nerobia dostatočne veľa. Globálne prevzatie zodpovednosti je nápad, ktorý môže pomôcť zachrániť milióny životov pred utrpením a smrťou na mori či kvôli chorobám, ale aj ponúknuť bezpečné a legálne únikové cesty pred vojnou či prenasledovaním. Bohaté a vplyvné krajiny musia prestať s výhovorkami,” povedal Salil Shetty.

Amnesty International opakovane vyzýva vlády z celého sveta, aby prevzali zodpovednosť za napĺňanie práv utečencov a v septembri začne k tejto téme globálnu kampaň. Členovia a podporovatelia organizácie z celého sveta budú pokračovať vo vyzývaní svojich vlád, aby podporili spravodlivé a skutočné delenie sa o zodpovednosť, ktoré dá utečencom skutočnú šancu na začiatok nového života v bezpečí a dôstojnosti.