Otvorený list veľvyslancovi USA v SR

Dnes, pri príležitosti nástupnej audiencii, kedy prezidentovi SR odovzdá poverovacie listiny nový veľvyslanec USA v SR, Rodolphe Meaker Vallee, zaslala Amnesty International na Slovensku veľvyslancovi USA otvorený list. Následne obdrží otvorený list aj veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexander Ivanovič Udaľcov. 

Amnesty International žiada veľvyslanca, aby vláde USA tlmočil urgentnú požiadavku zrušiť všetky tajné väzenia pod správou USA. Sú v Iraku, v Afganistane ale aj v ďalších krajinách, pravdepodobne v Jordánsku, Pakistane, Egypte či Thajsku. Možné je, že USA majú dohody aj s inými štátmi. Tajné zadržiavanie je podľa medzinárodného práva zakázané, za každých okolností.
Nad tým, že USA používajú tajné zadržiavacie zariadenia vyjadrila hlboké sklamanie aj Komisia OSN pre ľudské práva. Upozornila vládu USA, že tajné väznenie je typickou súčasťou fenoménu „zmiznutí“.
„Zmiznutia“ sú praktikou vlád, ktoré sa týmto spôsobom zbavujú nepohodlných osôb. Ľudí svojvoľne zatknú a bez akéhokoľvek obvinenia či súdu ich uväznia na tajnom mieste. Pre okolitý svet prestanú existovať. Ich rodiny nevedia kde sa nachádzajú, dokonca ani to, či ešte žijú. Niekedy, po rokoch, sa takýto ľudia znovu objavia. Prepustia ich so zničeným zdravím, bez udania dôvodu prečo ich väznili. Inokedy sa nájdu len ich mŕtve telá.
Podmienky pri tajnom zadržiavaní sú nekontrolovateľné. Ak USA pri väznení spolupracujú s vládami vyššie uvedených krajín, AI upozorňuje, že ide o štáty známe páchaním a tolerovaním systematického mučenia hlavne pri zadržiavaní. Ich štátne bezpečnostné zložky svojvoľne väznia akékoľvek osoby „podozrivé“ z „terorizmu“. V Pakistane sú časté aj „zmiznutia“.
V júni tohto roku Amnesty International pri výskume hovorila s dvoma mužmi v jemenskom väzení. Previezli ich sem po vyše ročnom zadržiavaní v zariadení s americkým personálom a vyšetrovateľmi. Jeden zo zadržiavaných sa domnieval, že išlo o Guantanámo. Ich popis však nasvedčuje, že išlo o iné neznáme americké zadržiavacie zariadenie. Amnesty International žiada americkú vládu o vysvetlenie.
Jemenské úrady oznámili Amnesty International, že ukončili vyšetrovanie a nemajú dôvod väzniť ani jedného z mužov. Ich prevezenie z amerického zariadenia však bolo podmienené zadržiavaním v Jemene.