Pakistan: Nový parlament musí chrániť ústavu a ľudské práva

Novozvolený pakistanský parlament sa pripravuje na zloženie prísahy. Amnesty International nových lídrov krajiny vyzýva k náprave negatívnych dôsledkov výnimočného stavu, ktorý v novembri 2007 vyhlásil prezident Parvíz Mušarráf. AI odkazuje: Čiastkové opatrenia nedokážu napraviť dlhodobé škody spôsobené výnimočným stavom. Pakistanská politická kultúra potrebuje rozsiahle zmeny. 

„Vyhlásením výnimočného stavu Mušarráf pozastavil záruky základných ľudských práv, vrátane práva na život a zásady nediskriminácie. Dokonca sa postaral o to, aby boli akékoľvek jeho činy nepotrestateľné. Nezákonným spôsobom dosadil na miesta sudcov kritických k jeho vláde, sudcov servilnejších – takých, ktorí z vďačnosti vyhlásili jeho konanie za legálne,“ hovorí Tim Parritt z AI.

Stovky obetí vynútených zmiznutí, sťažnosťami ktorých sa intenzívne zaoberali dnes už prepustení sudcovia Najvyššieho súdu, považujú v súčasnosti svoje šance na spravodlivosť za nulové. Desiatky právnikov a aktivistov, ktorí boli zadržaní a obvinení z trestných činov počas výnimočného stavu, naďalej čelia nespravodlivým procesom pred vojenským tribunálom.

„Kým nový parlament nezruší tieto opatrenia, vyhliadky Pakistanu, čo sa týka ochrany ľudských práv, nebudú o nič priaznivejšie. Parlament musí učiniť konrétne kroky, aby zaručil, že ľudské práva, ústavu a nezávislé súdnictvo už nikdy v budúcnosti nebude možné chápať ako postrádateľné nástroje, ktoré sa držitelia moci môžu rozhodnúť tolerovať len do chvíle, pokiaľ ich prestanú považovať za úslužné,” uviedol Tim Parritt.