Podporte prijatie celosvetovej Zmluvy o obchodovaní so zbraňami

Za rok je zbraňami zabitých v priemere pol milióna žien, mužov a detí. Tisíce ďalších sú zmrzačení, mučení a nútení opustiť svoje domovy. Nekontrolované rozširovanie zbraní podporuje porušovanie ľudských práv, stupňuje konflikty a spôsobuje narastanie chudoby. Napriek negatívam, ktoré zbrane spôsobujú, doteraz neexistuje žiadny záväzný a komplexný medzinárodný dokument na kontrolu exportu zbraní.


V súčasnosti sa obchod so zbraňami riadi embargami Bezpečnostnej rady OSN a EÚ, ktoré často prichádzajú neskoro alebo vôbec a ich dodržiavanie nie je dostatočné. Neexistuje žiadna medzinárodná zmluva, ktorá by štáty zaväzovala aby obchodovanie so zbraňami bolo podmienené dodržiavaním ľudských práv.

AI preto požaduje prijatie Zmluvy o obchodovaní so zbraňami, ktorá zabráni transferom zbraní, pri ktorých je reálna hrozba, že budú zneužité na závažné porušovanie medzinárodných ľudsko-právnych štandardov a medzinárodného humanitárneho práva.

Od októbra 2003 koalícia mimovládnych organizácií, do ktorej patrí aj Amnesty International, organizuje kampaň Zbrane pod kontrolu.  V roku 2006 na pôde OSN 153 vlád hlasovalo za vytvorenie globálnej Zmluvy o obchode so zbraňami.

Zmluva o obchodovaní so zbraňami je teraz na dosah. Text zmluvy budú prerokovávať členské štáty OSN už v júli tohto roka. Podporte petíciu AI SK a žiadajte ministra zahraničných vecí, aby na zasadnutí OSN Slovensko požadovalo prijatie efektívnej Zmluvy o obchodovaní so zbraňami najvyšších možných štandardov.