Policajnú brutalitu treba zastaviť

Správy o policajnom bití a streľbe ukazujú, že Rumunsko viac ako desať rokov po zvrhnutí Ceausescuovho režimu, nie je schopné udeliť dostatočnú prioritu dodržiavaniu ľudských práv, uviedla dnes Amnesty International v súvislosti s vydaním dvoch nových dokumentov o situácii v tejto krajine. 

Obe správy sa venujú ignorovaniu ľudských práv osobami právneho donútenia a nedostatočným právnym a inštitucionálnym reformám vlády.

Prvá správa o prehnanom používaní strelných zbraní osobami právneho donútenia, detailne opisuje posledné prípady policajného zabitia a žiada dôkladné a nezávislé vyšetrenie týchto prípadov.

Bukureštský policajný dôstojník v máji 2000 strelil do hlavy mladého Róma, údajne po tom, ako ho zbil a tĺkol mu hlavu o múr. Mugurel Soare zostal ochrnutý. Svedkov podľa správ zatkli a vyhrážali sa im.

Ďalší policajný dôstojník z Bukurešti zastrelil dvoch Rómov, ktorí podľa výpovedí neboli ozbrojení. Správa uvádza aj prípad, kedy rumunská pobrežná hliadka v Čiernom mori podpálila turecké rybárske lode v máji tohto roku.

Amnesty International opakovane vyzvala rumunskú vládu, aby zosúladili zákony o používaní strelných zbraní políciou s medzinárodnými štandardmi. V júli 1999 Výbor OSN pre ľudské práva vyhlásil, že je “znepokojený pokračujúcimi incidentmi použitia strelných zbraní políciou, zvlášť prípadmi, kedy boli použité v prípadoch drobných priestupkov spáchaných príslušníkmi menšín”.

Druhá správa AI opisuje prípady zlého zaobchádzania spáchaného novou policajnou jednotkou špeciálneho nasadenia v oblasti Buzau. Veliteľ buzauskej policajnej jednotky je z minulosti známy svojím agresívnym správaním, ktoré vyvrcholilo zbitím niekoľkých žien na verejnosti. Počas prvých troch mesiacov od vzniku jednotky, boli voči policajnej jednotke podané štyri sťažnosti na základe zlého zaobchádzania.

Podľa výpovedí, policajná jednotka 26. januára 2000, v krčme napadla a zbila 33-ročného podnikateľa Silviu Rosioruho a potom ho odviedla na policajnú stanicu. Lekárska správa potvrdzuje, že bol prepustený v nasledovnom stave: “Hrudné a brušné poraneniami. Rozsiahle modriny na ľavom stehne a boku. Poranenia na hlave a tvári. Pomliaždeniny na oboch rukách”.

Amnesty International je znepokojená spôsobom akým sa regrútujú a cvičia podobné špeciálne policajné jednotky, ktorých vznik bol v Rumunsku ustanovený na jeseň 1999.

Organizácia na ochranu ľudských práv vyzýva úrady a vládu, aby rešpektovali záväzky voči medzinárodným dohodám a zaručili, že ľudia nebudú naďalej vystavení zlému zaobchádzaniu políciou. Úrady by tiež mali podniknúť cielenú inštitucionálnu reformu policajných jednotiek.

“Policajná sila musí rešpektovať a ochraňovať ľudské práva a nie ich porušovať. V prípade, že vláda sa k potrebe reformy postaví zodpovedne, musí vziať na zodpovednosť príslušníkov polície, ktorí sa dopustili násilia,” dodáva AI.

-koniec-

V prípade, že máte záujem o úplne znenie správ Romania: Excessive use of firearms by law enforcement officials, and the need for legal reform Romania: alleged ill-treatment by emergency intervention police unit in Bazau county, Concerns and Recommendations, kontaktujte nás na uvedenej adrese, alebo navštívte internetovskú stránkuwww.amnesty.org.