Popravy pokračujú

Na Sekretariát Amnesty International telefonovala zúfalá bieloruská žena. Prosila o pomoc pre svojho syna. Anton Bondarenko, odsúdený na trest smrti, čakal na svoju popravu. Jeho prosba o prezidentskú milosť bola zamietnutá.

Matka Antona Bondarenka navštevovala väzenie, v ktorom bol jej syn uväznený, každý deň počas niekoľkých týždňov, aby videla, či je jej syn ešte nažive.

V Bielorusku sú okolnosti vykonávania trestu smrti štátnym tajomstvom a riaditelia väzníc odmietajú informovať dokonca i o dátume popravy.

Antonova matka spolu s priateľmi zorganizovala demonštráciu pred prezidentským palácom a žiadala zmenu rozsudku. Ale jediné, čo dosiahla, bolo, že ju polícia zatkla. O desať dní neskôr ju informovali, že jej syn je popravený. Matka nikdy nevidela jeho telo a doteraz ani presne nevie, kde je pochovaný. V tom istom roku (t.j. v roku 1999) bolo v Bielorusku vykonaných ešte ďalších 29 popráv.

Vo všetkých ostatných krajinách východnej Európy sa už pristúpilo k zrušeniu trestu smrti. Od februára 2000 je trest smrti už minulosťou aj na Ukrajine. Stalo sa tak po hlasovaní, v ktorom bolo zrušenie trestu smrti podporené drvivou väčšinou členov parlamentu. Toto rozhodnutie nasledovalo po tom, čo ukrajinský ústavný súd vyhlásil udeľovanie a vykonávanie trestu smrti za protiústavné, pretože je v rozpore s právom na život.

V apríli 1999 zrušilo Lotyšsko trest smrti za trestné činy spáchané v čase mieru. V júni ho zrušila Litva, povzbudená príkladom susedného Estónska, ktoré trest smrti zrušilo v marci 1998. Dva mesiace predtým, vo februári 1998, zakázal ruský ústavný súd ostatným súdom ukladať trest smrti do času, kým nebude zavedený systém súdnej poroty, ktorý by bol prístupný širokej verejnosti. To viedlo k vyhláseniu moratória na vykonávanie trestu smrti – t.j. k dočasnému prerušeniu vykonávania popráv.

Teda s výnimkou Bieloruska sa vo východnej Európe trest smrti nevykonáva. Rumunsko ho zrušilo už v roku 1989, Maďarsko v roku 1990, Poľsko v roku 1997, Bulharsko v roku 1998. Je otázne, ako dlho ešte bude Bielorusko vzdorovať tomuto trendu šíriacemu sa po celej východnej Európe.