Poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky musia odmietnuť zákon obmedzujúci prístup k interrupciám

Amnesty International vyzýva slovenských poslancov a poslankyne, aby zabezpečili, že ženy a dievčatá budú mať prístup k bezpečným a legálnym interrupciám. Medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktorými je Slovensko viazané, stanovujú, že každý človek má možnosť rozhodovať o svojom tele a mať prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

 

Je neakceptovateľné, že slovenský parlament postúpil do druhého čítania návrh zákona, ktorý ženám a dievčatám, ktoré sa rozhodnú podstúpiť interrupciu, ukladá povinnosť absolvovať sonografické vyšetrenie, prevziať si sonografický záznam embrya alebo plodu a dokonca si vypočuť “tlkot srdca embrya alebo plodu”.

Amnesty International pripomína slovenským poslancom a poslankyniam, že ak by bol zákon prijatý, vystavil by ženy a dievčatá ponižujúcemu zaobchádzaniu. Európsky súd pre ľudské práva považuje „liečbu alebo vyšetrenie za ‚ponižujúce‘, keď u pacientov alebo pacientiek vzbudzuje strach, úzkosť alebo pocit podradnosti, ktoré ich môžu ponižovať a zneuctiť.“

Právo na prístup k zdravotnej starostlivosti a službám vrátane interrupcií, je pre všetkých ľudí, ktorí môžu otehotnieť, kritickým predpokladom pre možnosť plne si uplatňovať svoje ľudské práva a dôstojne žiť. Úrady na Slovensku musia vytvárať sociálne podmienky, v ktorých môžu ľudia robiť rozhodnutia súvisiace s tehotenstvom bez diskriminácie, nátlaku, stigmatizácie, násilia, nedostatku možností alebo rizika trestu.

18. októbra 2019 Výbor pre hospodárske a sociálne práva OSN uviedol, že ženy v Slovenskej republike čelia mnohým prekážkam v prístupe k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane prístupu k bezpečným interrupciám a antikoncepcii. Výbor varoval, že návrh zákona, ktorý v súčasnosti parlament posunul do druhého čítania, by tieto práva ďalej obmedzoval.

Jadrom tohto problému je reprodukčná sloboda a právo osoby rozhodovať o tom, čo sa s jej telom stane.