Požiadavka USA vytvára riziko dvojitého štandardu

Amnesty International odmieta dvojitý štandard, ku ktorému by viedla snaha USA vyňať z právomoci nového Medzinárodného trestného súdu amerických vojakov slúžiacich v mierových silách cudzine. Nikomu, kto sa dopustil vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti či genocídy, nemožno zaručiť imunitu. Organizácia preto vyzýva USA, aby prehodnotili svoju požiadavku.

Na zasadnutí Bezpečnostnej rady 30.júna USA vetovali predĺženie misie OSN v Bosne a Hercegovine. Ich snaha zabezpečiť imunitu svojich vojakov totiž nezískala dostatočnú podporu. Členovia Bezpečnostnej rady sa potom dohodli, že mandát misie predĺžia o 72 hodín. „Oceňujeme pevný postoj ostatných členov rady. Vyzývame ich, aby nevzdali boj proti beztrestnosti za najťažšie zločiny a aby naďalej podporovali Medzinárodný trestný súd (MTS),“ vyhlásila Amnesty International. Postoj USA ohrozuje naplnenie základného princípu medzinárodnej spravodlivosti: žiadna beztrestnosť za najhoršie zločiny.
V súčasnosti Ženevské konvencie vyžadujú, aby sa všetky krajiny podieľali na vyšetrovaní najvážnejších zločinov bez ohľadu na národnosť páchateľov. Konvencie pritom ratifikovala väčšina krajín, vrátane USA.
Rímsky štatút, ktorý zakladá Medzinárodný trestný súd obsahuje záruky proti politicky motivovaným obžalobám. Prokurátor bude na začatie konania potrebovať súhlas skupiny sudcov a Bezpečnostná rada má právo vyšetrovanie pozastaviť. Medzinárodný súd začne konanie až po tom, čo sa preukáže, že súd v danej krajine nie je schopný alebo ochotný podniknúť nevyhnutné kroky.
Ak by sa súčasný mandát mierových síl nepodarilo predĺžiť do 31.decembra, keď sa má výcviku bezpečnostných jednotiek ujať Európska únia, vznikla by vážna trhlina v úsilí o obnovenie bezpečnosti v Bosne a Hercegovine. Odmietavý postoj USA k novému súdu ostro kontrastuje s podporou, ktorú preukazujú trestnému tribunálu pre zločiny v bývalej Juhoslávii, ktorý vyšetruje rovnaké zločiny ako MTS.
Rímsky štatút vstúpil do platnosti 1.júla. Doteraz ho ratifikovalo 76 krajín – poslednou je zatiaľ Honduras. Sudcovia a prokurátor budú zvolení v januári 2003. Ich inaugurácia sa podľa očakávania uskutoční v Haagu.