Prečo trest smrti nie je odpoveďou na páchanie násilia na ženách v Indii

Blog: Anantha Guruswamyho, riaditeľa Amnesty International v Indii

Tragická udalosť 23 ročnej ženy, ktorá bola 16.decembra brutálne napadnutá a znásilnená šiestimi mužmi v Díli v Indii odkryla realitu, ktorej čelia milióny žien v Indii. Násilie na ženách v Indii je častý – v roku 2011 bolo podľa oficiálnych štatistík nahlásených viac ako 220,000 prípadov násilia na ženách, aktuálne číslo je pravdepodobne oveľa vyššie.

Tisícky ľudí v Indii vyšli do ulíc s jasným odkazom,  že ženy nemôžu ďalej žiť v strachu. Ale medzi hlasmi, ktoré v dave silnejú sú tie, ktoré žiadajú trest smrti pre 6 údajných páchateľov a dokonca žiadajú povinnosť trestu smrti pre prípady sexuálneho násilia. Hnev voči podozrivým je pochopiteľný ako aj túžba po prísnejších zákonoch týkajúcich sa sexuálneho násilia. Ale vykonanie trestu smrti by len znásobilo cyklus násilia. 

Amnesty International je proti trestu smrti, bez ohľadu na okolnosti alebo povahu trestného činu. Trest smrti je konečným krutým neľudským trestom a porušením základného ľudského práva – práva na život.

Nie je žiadny dôvod sa domnievať, že hrozba trestu smrti funguje ako odstrašujúci príklad. To sa odráža aj v celosvetovom trende smerujúcom k zrušeniu trestu smrti. 140 krajín na svete zrušilo popravy zákonmi alebo v praxi.

India nevykonala trest smrti osem rokov, s výnimkou popraveného Ajmala Kasabava, strelca z útokov na Mumbai, ktorý bol popravený v novembri 2012. Indické autority nemôžu dovoliť, aby poprava Kasabava a hnev šíriaci sa po udalostiach v Díli spustil popravy vo väčšej miere. Je to rozhodujúci moment pre krajinu, keďže stovky väzňov čakajú v krajine v celách smrti.

India dnes nepotrebuje pomstu, ale riešenie dlhotrvajúceho problému domáceho násilia na ženách. Zákony a justičný systém musia byť reformované, vrátane doplnenia definície znásilnenia, riešiť sa musí aj nízka miera vydávania rozsudkov za tieto trestné činy, ktorá len konzervuje kultúru beztrestnosti. Polícia musí byť lepšie trénovaná a vytvoriť sa musí aj systém podpory pre tých, čo násilie prežili.

V minulom roku Afganistan aj Pakistan po dlhom moratóriu na trest smrti obnovili exekúcie. India má teraz možnosť ukázať skutočné líderstvo v kľúčových ľudskoprávnych otázkach v regióne. Ženy a dievčatá v krajine si zaslúžia lepšiu legálnu ochranu, trest smrti ale nie je odpoveďou.