Prelomové rozhodnutie súdu v prípade znečisteného územia delty rieky Niger

V decembri padol rozsudok Súdneho dvora Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) v prípade Serap, znečisteného povodia delty rieky Niger v africkej Nigérii. Súd jednomyseľne rozhodol, že nigérijská vláda je zodpovedná za zneužitie zo strany ropných spoločností, ktoré ťažia v krajine ropu. Zároveň vyhlásil, že vláda musí ropné spoločnosti, ako aj ostatných páchateľov priviesť k zodpovednosti.  

Súd konštatoval, že Nigéria porušila článok 21 (o práve na prírodné bohatstvo a zdroje) a článok 24 (o práve na všeobecne uspokojivé životné prostredie) Africkej charty o ľudských právach a právach národov tým, že zlyhala v ochrane povodia rieky delty Niger, ako aj jej obyvateľov pred zásahmi ropných spoločností, ktoré už niekoľko rokov devastujú región.

Úniky ropy sú známe, odkedy sa začala ťažba v regióne, teda od 50-tych rokov, a preto je rozhodnutie súdu tak dôležité. Súd rozhodol, že nigérijská vláda a 6 ropných spoločností – Shell, Chevron, Elf Petroleum, Exxon Mobil, Agip Nigeria a Total Nigeria – porušili niekoľko ľudských práv. Právo na jedlo a sociálny život obyvateľov delty rieky Niger bolo porušené zničením životného prostredia, čím boli pripravení o možnosť zarobiť si na živobytie a žiť dôstojný život. Vláda, ako aj ropné spoločnosti tým porušili ľudské a kultúrne práva obyvateľov regiónu. Okrem toho vláda nebola schopná prijať účinné zákony a nezriadila inštitúcie, ktoré by efektívne kontrolovali aktivity ropných spoločnosti.

Vláda musí teraz implementovať rozhodnutie súdu a vrátiť dôstojnosť a ľudskosť obyvateľom regiónu. To znamená, že vláda, v súlade s vnútroštátnymi predpismi, musí donútiť Shell vykonať komplexné vyčistenie ropných škvŕn v oblasti Bodo a zabezpečiť kompenzáciu jej obyvateľov, ktorých životy boli zdevastované. Shell musí tiež preukázať, že urobil všetko pre zabezpečenie toho, aby sa ropné škvrny už neopakovali.

Prípad bol na základe obvinení z porušovania ľudských práv súvisiacich so znečistením povodia delty rieky Niger v africkej Nigérii podaný voči federálnej vláde ako aj šiestim ropným spoločnostiam. Jednalo sa o porušenie práva na primeranú životnú úroveň, vrátane práva na jedlo, prácu, zdravie, prístup k vode a práva na čisté a zdravé životné prostredie a na ekonomický a sociálny rozvoj.

Podľa Amnesty International je tento rozsudok kľúčovým momentom pre vládu a ropné spoločnosti, ktoré by mali „splatiť“ svoj účet. „Rozsudok je precedensom, ktorý obhajuje ľudské právo na zdravé životné prostredie a potvrdzuje, že prináleží aj obyvateľom Nigérie, ktorí majú právo žiť život bez znečistenia“, povedal Michael Bochenek z Amnesty International.

„Teraz je čas na oslavu,  boj ale ďalej pokračuje. Je potreba vytvoriť tlak na vládu, aby sa riadila týmto rozsudkom. Ropné spoločnosti, najmä Shell sa veľmi dlho vyhýbali zodpovednosti a nigerijská vláda im dovolila tak robiť tým, že uprednostnila zisk pred ľuďmi“,  dodal Kolawole Olaniyan, právny poradca Amnesty International.