Pri uplatňovaní trestu smrti v USA pretrvávajú rasové predsudky

Amnesty International dnes vydala dokument, v ktorom kritizuje rasové predsudky pri uplatňovaní trestu smrti v USA. „Prezident Bush vyhlásil, že USA budú vždy stáť na strane spravodlivosti. Ak je to pravda, mal by okamžite žiadať zastavenie trestu smrti. Viaceré štúdie totiž dlhodobo upozorňujú, že americký systém spravodlivosti prikladá väčšiu cenu životu bielych ako čiernych,“ konštatuje aktuálny dokument AI.

Medzi obeťami vrážd v USA je zhruba rovnaký počet čiernych a bielych. Od roku 1977 bolo za vraždu popravených 840 ľudí. Až 80% z nich tvorili tí, čo sa tohto zločinu dopustili voči bielym.
Pri väčšine vrážd sú obeť a páchateľ tej istej rasy. Takmer 200 Afroameričanov bolo popravených za vraždu belochov. Je to 15-krát viac ako počet bielych, ktorí boli popravení za rovnaký zločin voči čiernym obyvateľom. Asi dvojnásobne tiež prevyšujú počet popravených čiernych vrahov černochov. V USA bude v blízkej budúcnosti popravený tristý Afromameričan od roku 1977. Hoci tvoria len 12% populácie, medzi odsúdencami na trest smrti je až 40% čiernych.
Jednotlivé prípady ukazujú, že žalobcovia počas výberu poroty vylučujú príslušníkov menšín. Nádejného porotcu možno v USA vylúčiť iba z „rasovo neutrálnych“ dôvodov. Táto ochrana však zabraňuje len najpriehľadnejším rasistickým taktikám žalobcov. Všeobecne platí, že sú menšiny v porotách trestných súdov podpriemerne zastúpené.
„Poroty, ktoré rozhodujú o treste smrti, nie sú reprezentatívne. Odporcovia trestu sú v nich napríklad podpriemerne zastúpení,“ konštatuje Amnesty International. Dochádza k tomu tak, že nereprezentatívny je už samotný súbor, z ktorého sú porotcovia vyberaní.
Nedávne výskumy medzi porotcami ukazujú, že rasové predsudky môžu poznačiť diskusie poroty, takže je veľmi dôležité, aby v nej boli zastúpené viaceré rasy. Dvaja čierni obžalovaní boli minulý mesiac odsúdení napriek obvineniam, že jediný Afromeričan v porote bol po nátlaku ostatných, bielych, porotcov vylúčený. Mohli tak zmeniť rozhodnutie zo „života“ na „smrť“.

USA pred ôsmimi rokmi ratifikovali Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Zaviazali sa bojovať proti rasizmu aj v súdnom systéme. Pokiaľ ide o trest smrti, ostáva ich záväzok nenaplnený. Bushova administratíva opäť povolila v roku 2001 federálne popravy, ktoré budú pokračovať aj v tomto roku. Spravila tak napriek tomu, že doposiaľ nevysvetlila rasovú disproporciu pri rozhodnutiach o treste smrti.
Alarmujúci je vysoký počet omylov – na úrovni vyšetrovania aj odsúdenia – ktoré sú odhalené pri odvolacích súdoch. Jedna zo štúdií upozorňuje, že rasa je jedným z faktorov, ktoré k omylom vedú.
„Neveríme, že súdy dokážu odhaliť akúkoľvek nespravodlivosť – vrátene tej, ktorú spôsobuje vedomý či podvedomý rasizmus,“ konštatuje Amnesty International.
Keď odchádzajúci guvernér štátu Illinois George Ryan v januári zmiernil 167 rozsudkov trestu smrti, odvolával sa práve nedostatočnú legislatívu, ktorá nie je schopná zabrániť chybným obvineniam. Rasa je v týchto prípadoch prvkom, ktorý k nim nemalou mierou prispieva.