Proces s Grétou Thunberg ako zásah proti klimatickým aktivistkám

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
1. FEBRUÁRA 2024

Britské úrady obvinili klimatickú aktivistku Gretu Thunberg a ďalšie 4 osoby prítomné na proteste proti klimatickej kríze z údajného porušenia verejného poriadku. Protest sa konal pred konferenciou ropného a plynárenského priemyslu v Londýne 17. októbra minulého roka. Amnesty International považuje súdny proces s aktivistkou za súčasť alarmujúceho zásahu proti klimatickým demonštrantom a demonštrantkám v Spojenom kráľovstve.

Aktivistky*ov obvinili z „nedodržania podmienky podľa článku 14 Zákona o verejnom poriadku“, aby sa presunuli z cesty na chodník. Nedávno prijaté právne predpisy týkajúce sa protestov neúmerne rozšírili právomoci polície. Polícia teraz môže článok 14 použiť ako argument na to, aby potlačila v princípe akýkoľvek protest.

Update 2. februára:

Gretu Thunberg v piatok 2. februára súd zbavil nespravodlivých obvinení.

„Greta Thunberg by mala byť za svoje pokojné klimatické protesty získať ocenenie a nie čeliť obžalobe“

„Greta Thunberg by mala za svoje pokojné klimatické protesty získať ocenenenie a nie čeliť obžalobe. Obvinenia proti Thunberg a ďalším aktivistom*kám poukazujú na všetko, čo je dnes zle s policajným dozorom nad protestami vo Veľkej Británii. Polícia čoraz častejšie využíva svoje rozšírené právomoci, aby umlčala legitímne protesty.

Thunberg je jednou z desiatok aktivistov a aktivistiek, ktorí a ktoré uviazli v znepokojujúcom [bludnom kruhu] zásahov Veľkej Británie proti ľuďom protestujúcim za klimatickú spravodlivosť. Naše práva na pokojný protest a na slobodu prejavu čelia neustálym útokom. Úrady sa pritom snažia umlčať nenásilné protesty.

Od hnutia proti otroctvu až po sufražetky, tradícia protestov vo Veľkej Británii je dlhá a hrdá, a táto vláda ju musí chrániť. Drakonické právomoci vyplývajúce polícii zo Zákona o polícii, trestných činoch a súdoch a Zákona o verejnom poriadku by sa mali zrušiť. Máme právo na pokojný protest a úrady by ho mali plne obnoviť,“ uviedol výkonný riaditeľ Amnesty International UK Sacha Deshmukh.

Klimatickí aktivisti pod paľbou

Osobitný spravodajca OSN pre obrancov*kyne životného prostredia minulý týždeň zverejnil zdrvujúci prehľad útokov, ktorým čelia environmentálni aktivisti*ky vo Veľkej Británii. Amnesty v kampani Máme právo kričať za práva žiada, aby všetky vlády chránili právo na protest.

Zistite viac o našej práci