Projekcia filmov pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov a Rómok 2024

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov a Rómok vás pozývame na premietanie krátkych filmov venovaných Rómom a Rómkam.

KDE: v kinosále Foajé na Štefánikovej 16 v Bratislave

KEDY: v pondelok 8. apríla o 21.00 hod.

K dispozícii bude aj malé občerstvenie. Vstup na podujatie je voľný.

PROGRAM:

· PHENAV TUMENGE JEK VICCO/LET ME TELL YA’LL A JOKE (r. Norbert Kuki)

2023, video, 7:45 min. rómsky jazyk + angl. titulky

Vo videu umelec poskytuje pohľad na zložitosť rómskej kultúry, rómskej identity a spletitej sociálnej dynamiky, ktorá je základom komunity. Umelecké dielo vytvára naratívne napätie začlenením známeho rómskeho vtipu: „Dvaja Rómovia sa hádajú, kto je väčší Róm“; vrhá svetlo na neustály boj o nadvládu a napätie vyplývajúce z porovnávania a konfrontácií v rámci komunity. Táto práca sa ponára do niektorých najpútavejších incidentov, pričom poukazuje na zložitosť rómskej identity a sociálnej dynamiky. Umelec sa snaží nadviazať autentický a intímny dialóg s rómskou kultúrou, podporovať osobné spojenie prostredníctvom výlučného používania rómskeho jazyka (rómčina, dialekt juhozápadného Slovenska Romungro) v rámci diela. Prostredníctvom tohto prístupu sa umelec snaží zapojiť rómsku komunitu do osobného dialógu, riešiť pretrvávajúce nepriateľstvo a nabádať k väčšej otvorenosti voči svetu v súvislosti s výzvami a problémami.

· Kambium 1492 (r. Peter Kašpar, Denis Kozerawski)

2022, krátkometrážny film, 24 min. svk jazyk + angl. titulky

Rapper Čavalenky rozpráva príbeh dubového lesa. Príbeh stromov, ktorých korene siahajú do doby pred antropocénom a ktorých drevo pomohlo ľudstvu k najzásadnejším historickým prielomom. Stromov, ktorých hodnotu napriek tomu všetkému vnímame iba optikou trhu, pretože cenu pre nás majú až vtedy, keď sú vyrúbané, narezané a predané.

„Stromy nie sú ticho. Rozprávajú nám, čo sa stalo. Za tie roky sa do nich vryla pamäť prírody.“

· Luma Andre Keriko/ Svet v duši (r. Katarína Kočanová)

2018, dokumentárny film, 41 min. svk jazyk + angl. titulky

Autentický a intímny portrét ženy, ktorá sa snaží začleniť do sveta bielych aj napriek tomu, že čelí rasovým predsudkom. V krízových situáciách uteká späť do rómskej osady, kde už nenachádza pochopenie. Jedinou oporou je jej biely priateľ, ktorý vo filme nechce odhaliť svoju identitu.

Viac o našej práci