Rakúsko: Po výhre lesbického páru na Európskom súde pre ľudské práva je nutná reforma práva o adopcii

Po tom, ako Európsky súd pre ľudské práva vyniesol rozsudok, že Rakúsko zamietnutím žiadosti o adopciu biologického dieťaťa partnerky diskriminuje ženy, je nutná právna reforma, vyjadrila sa Amnesty International. Ako súd včera nariadil, v prípade X a ostatných vs Rakúsko išlo o diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, nakoľko heterosexuálne páry nie sú objektmi rovnakých obmedzení.

„Toto vítané rozhodnutie musí podnietiť rakúsku vládu, aby urýchlila zmenu zákonov a zmenila spôsob rozmýšľania,“ povedal riaditeľ pre Európu a Strednú Áziu Amnesty International John Dalhuisen.

Táto kauza sa týkala rakúskych zákonov, ktoré viedli súdy k vylučovaniu žiadostí osôb so záujmom adoptovať si dieťa partnera rovnakého pohlavia, zatiaľ čo napríklad muž nenachádzajúci sa v manželskom zväzku so svojou partnerkou, si jej biologické deti smie adoptovať bez obmedzení.

Rakúska vláda pred súdom argumentovala, že cieľom týchto zákonov je zachovať tradičný model rodiny.

Podľa väčšinového rozhodnutia súdu však „nie je len jedna cesta alebo jedna možnosť, pokiaľ hovoríme o vedení rodinného alebo súkromného života,“ a dodal, že rakúska vláda zlyhala v dokazovaní a aj v argumentácii o neschopnosti LGBTI párov zabezpečiť adekvátne potreby dieťaťa.

Desať ďalších členských štátov Rady Európy povolilo adopcie druhého partnera či partnerky mimo manželské zväzky. Šesť z nich akceptuje adopcie u párov rovnakého pohlavia, ako aj u heterosexuálnych párov (Belgicko, Island, Holandsko, Slovinsko, Španielsko a Veľká Británia) a štyri to povoľujú len nezosobášeným heterosexuálnym párom (Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Ukrajina).

„Každý človek má právo sa zosobášiť a mať rodinu. Niektoré európske vlády potrebujú prijať fakt, že lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym ľuďom by nemali byť odopreté manželstvá a adopcie, a že progres európskeho práva sa nepochybne prikláňa k sociálnemu rozvoju,“ poznamenal John Dalhuisen.