Rastúce obavy o rešpektovanie ľudských práv etnických skupín vo svete

Veľké straty na ľudských životoch po septembrových útokoch v Spojených štátoch, nesmú slúžiť na ospravedlnenie nového porušovania ľudských práv, varuje Amnesty International. 

Vo svojej najnovšej správe organizácia dokumentuje nárast útokov proti moslimom a obyvateľom pochádzajúcim z Blízkeho východu či Ázie. Správa konštatuje, že „boj proti terorizmu“ je v týchto prípadoch často zneužitý na obmedzenie občianskych slobôd a ľudských práv.

Napriek potešujúcim volaniam po tolerancii zo strany vlád, došlo len v samotných USA k viac ako 540 útokom voči Američanom arabského pôvodu. Okrem toho bolo zaznamenaných viac ako 200 útokov voči Shikom. Ničenie mešít, hinduistických chrámov a komunitných centier neobišlo ani niektoré európske krajiny ako napríklad Poľsko a Dánsko. V krajinách Latinskej Ameriky – v Peru a Paraguaji – sú ľudia blízkovýchodného pôvodu často zadržiavaní pre podozrenia z väzieb na teroristické organizácie. Riziko, že sa stanú obeťami svojvoľného zadržania a zlého zaobchádzania narastá. „Je smutnou iróniou, že len pár týždňov po skončení Konferencie OSN proti rasizmu, musia mnohé komunity na svete čeliť rastúcej diskriminácii,“ konštatuje Amnesty International. Organizácia vyslovila tiež obavu z toho, že momentálna situácia umožňuje niektorým vládam zvýšiť represie proti oponentom.
Napríklad oficiálne vyhlásenia čínskeho vedenia naznačujú, že vláde udalosti z 11.septembra môžu poslúžiť ako ospravedlnenie prenasledovania moslimských menšín v Ujgurskej autonómnej oblasti. Príslušníci týchto menšín budú jednoducho obvinení zo separatizmu, terorizmu či náboženského fanatizmu. Podobným problémom môžu čeliť aj moslimovia v Uzbekistane.

Amnesty International preto vyzýva vlády, aby zabezpečili ochranu ľudských práv všetkých obyvateľov – bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú občanmi daného štátu – a vyslali tak jasný signál, že rasistické hrozby nebudú tolerované.