Reakcia Amnesty International na zamietnutie žaloby pre segregáciu vo vzdelávaní v Starej Ľubovni 

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO
15. MÁJA 2024

Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko, reagoval na rozhodnutie Mestského súdu Bratislava IV zo dňa 7. mája 2024, o zamietnutí žaloby v prípade segregácie rómskych detí vo vzdelávaní v Starej Ľubovni: 

„Rozhodnutie mestského súdu ignoruje nielen národnú legislatívu či právoplatné rozhodnutie Najvyššie súdu SR, ktorý sa v decembri 2022 stotožnil s názorom, že mesto a štát neprijali dostatočné preventívne opatrenia na ochranu pred diskrimináciou a opatrenia na odstránenie diskriminácie rómskych detí na základe etnickej príslušnosti. Najvyšší súd dôrazne skonštatoval, že štát v spolupráci s mestom musí prijať účinné opatrenia na zabránenie a odstránenie segregácie. 

Spomínané rozhodnutie je výsmechom a aroganciou aj voči judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. V prípade Lavida a ostatní proti Grécku európsky súd rozhodol, že vytváranie výhradne rómskych verejných škôl pri rezignácii na antisegregačné opatrenia (a to aj bez diskriminačného zámeru), nemožno považovať za objektívne zdôvodnené akýmkoľvek legitímnym cieľom. Pripomíname justícii a ministerstvu školstva, že každé rozhodnutie európskeho súdu má de facto účinok erga omnes, tzv. plný účinok, teda je záväzné pre všetky zmluvné krajiny práve preto, že vychádza z pre nás záväzného Európskeho dohovoru pre ľudské práva. 

Európska komisia a Súdny dvor EÚ tak dostávajú veľmi zreteľný signál, že Slovensko nielenže neefektívne bojuje so segregáciou, ale v konkrétnych prípadoch dokonca vyvíja značné úsilie na udržanie segregačnej situácie. Zastupitelia mesta napriek deklarovaniu dostatočných kapacít na vzdelávanie používajú zjednodušené argumenty, ktoré vychádzajú z vôle majorizovanej skupiny vzdelávať väčšinu rómskych detí v oddelenej škole. Zastupitelia mesta, ale aj zodpovedných inštitúcií tak zjavne prehliadajú alebo nepoznajú svoju významnú rolu pri tvorbe vzdelávacích politík. Slovensko tým riskuje exemplárne vysoké sankcie od Európskeho súdneho dvora a zastavenie prítoku zdrojov od EÚ. 

Rozhodnutie mestského súdu považujeme za hanebný paškvil, ktorý v podstate priznáva, že dochádza k segregácii, teda nezákonnosti, no na druhej strane konštatuje, že jej odstránenie je nevykonateľné. Vyzývame vládu, a špeciálne ministerstvo školstva, aby maximalizovali svoje úsilie v príprave a realizácii účinných desegregačných opatrení v meste Stará Ľubovňa, ktoré budú v súlade s ľudskoprávnymi záväzkami Slovenska.“ 

Viac noviniek