Rezolúcia o beztrestnosti pred Medzinárodným trestným súdom nebola predĺžená

Rezolúcia, vďaka ktorej mali príslušníci mierových misií OSN v posledných dvoch rokoch imunitu pred Medzinárodným trestným súdom, končí. USA sa napokon rozhodli stiahnuť svoj návrh na jej obnovenie. 

„Považujeme to za víťazstvo medzinárodného práva,“ vyhlásila generálna tajomníčka Amnesty International Irene Khanová. K rozhodnutiu USA stiahnuť návrh podľa nej prispel postoj medzinárodnej komunity, ktorá vyjadrila odpor voči snahe o podkopanie Medzinárodného trestného súdu.

Amnesty International sa však zároveň obáva, že sa USA budú usilovať zabezpečiť imunitu pre svojich občanov pred medzinárodným súdom prostredníctvom bilaterálnych zmlúv s jednotlivými krajinami. Takéto úsilie môže výrazne narušiť fungovanie súdu. Podmienkou vyšetrenia zločinov proti ľudskosti, vojnových zločinov či genocídy je totiž práve spolupráca so štátmi. Súd pritom koná len v prípade, že zločiny nie sú schopné vyšetriť krajiny, na ktorých území k nim došlo, alebo ktorých občania ich spáchali.

„Dúfame, že USA prehodnotia svoje negatívne stanovisko k Medzinárodnému trestnému súdu a že sa pripoja k medzinárodnému úsiliu o dodržiavanie práva,“ povedala Irene Khanová. „Mučenie irackých väzňov je krutým príkladom pohŕdania právom a administratíva prezidenta Busha by teraz mala spraviť všetko preto, aby sa postavila za princípy, ktoré obhajuje medzinárodný súd,“ dodala.

Amnesty International spravila analýzu rezolúcií 1422 a 1487, ktoré zabezpečovali imunitu pred Medzinárodným trestným súdom a dospela k záveru, že obe rezolúcie podkopávajú fungovanie súdu, Chartu OSN a medzinárodné právo. „Cieľom rezolúcií je zabezpečiť imunitu pre najhoršie zločiny. Výrazným spôsobom tak narúšajú systém medzinárodnej spravodlivosti,“ uzatvorila Khanová.

Slovenská republika Rímsky štatút, ktorý zakladá medzinárodný súd ratifikovala v apríli 2002. Počas vlaňajšej diskusie o predĺžení rezolúcie o imunite sa pripojila k stanovisku EÚ, že jej automatické obnovenie podkopáva predmet a účel štatútu Medzinárodného trestného súdu.