Rok po odhalení zneužívania sledovacieho softvéru Pegasus sa nič nezmenilo

Od zverejnenia informácií, že sledovací softvér Pegasus izraelskej spoločnosti NSO Group už roky napomáha k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv aktivistov, novinárok, právnikov a politických líderiek na celom svete uplynul už rok. Medzinárodné spoločenstvo sa napriek tomu dodnes nezhodlo na moratóriu na predaj a kúpu sledovacieho softvéru. Amnesty International upozorňuje, že táto situácia umožňuje nekontrolovaný rozvoj sledovacieho priemyslu. 

Po opakovaných výzvach na reguláciu sledovacieho priemyslu sa podnikli určité kroky správnym smerom, ale vládne opatrenia zatiaľ neboli dostatočné. 

„Je alarmujúce, že sledovacie spoločnosti profitujú z porušovania ľudských práv v globálnom meradle aj rok po tom, ako svet šokovalo odhalenie sledovacieho softvéru Pegasus. Projekt Pegasus, ktorý nezákonné používanie rovnomenného softvéru odhalil, bol varovným signálom, že musíme naliehavo prijať opatrenia na reguláciu odvetvia, ktoré sa vymklo spod kontroly. Nečinnosť vlád je hanebným zanedbaním tejto krízy,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko, Rado Sloboda. 

„Každý človek, ktorý sa stal terčom sledovacieho softvéru spoločnosti NSO Group, má právo na nápravu. Neschopnosť svetových vlád prijať zmysluplné opatrenia je urážkou všetkých ľudí, ktorí trpeli v dôsledku invazívneho sledovania. Nezákonné cielené sledovanie predstaviteľov a predstaviteliek občianskej spoločnosti je nástrojom represie. Je načase zakročiť,“ dopĺňa Sloboda. 

Na prelomovom výskumnom projekte s názvom Projekt Pegasus spolupracovalo viac než 80 novinárov a novinárok zo 17 mediálnych organizácií v 10 krajinách, v koordinácii neziskového mediálneho konzorcia Forbidden Stories so sídlom v Paríži a s technickou podporou Amnesty International. Tá uskutočnila špičkové forenzné previerky mobilných telefónov s cieľom identifikovať stopy po sledovacom softvéri Pegasus. 

Používanie softvéru sa nám podarilo overiť v Maroku, Izraeli a na Okupovaných palestínskych územiach, v Poľsku aj Maďarsku a Španielsku. Nezákonné sledovanie porušuje právo na súkromie a môže tiež porušovať právo na slobodu prejavu, názoru, združovania a pokojného zhromažďovania. 

Na spoločnosť NSO Group boli podané žaloby a prebieha vyšetrovanie vo Francúzsku, Indii, Mexiku a Poľsku. Európsky parlament zriadil v marci tohto roka výbor PEGA, ktorý má vyšetrovať používanie softvéru Pegasus a ďalších sledovacích softvérov v Európe. 

Ministerstvo obchodu USA zaradilo v novembri 2021 spoločnosť NSO Group na svoj zoznam subjektov, ktorých aktivity ohrozujú národnú bezpečnosť alebo zahraničnopolitické záujmy USASpoločnosť Apple podala žalobu na NSO Group a jej materskú spoločnosť za kybernetické útoky na jej zákazníkov a zákazníčky. 

V uplynulých týždňoch sa objavili správy, že americká spoločnosť L3Harris, ktorá je dodávateľom pre obranné zložky USA, rokuje o odkúpení vlastníckych práv na softvér Pegasus. Budúcnosť spoločnosti NSO Group zostáva neistá. 

Amnesty vníma pokusy NSO group o zmenu obchodného modelu ako snahu vyhnúť sa zodpovednosti. Celé odvetvie dohľadu však funguje veľmi nebezpečným spôsobom a potrebuje naliehavú reformu. Amnesty preto aj naďalej vyzýva na zavedenie globálneho moratória na predaj, prevod a používanie sledovacích technológií, kým sa nepodarí vytvoriť spoľahlivý regulačný rámec, ktorý bude v súlade s dodržiavaním a ochranou ľudských práv. 

Jednotlivé štáty majú podľa medzinárodného práva povinnosť nielen dodržiavať ľudské práva, ale aj brániť porušovaniu ľudských práv tretími stranami vrátane súkromných spoločností.