Rok po vojne ostáva situácia v Iraku kritická

Pred rokom začala v Iraku vojna, ktorú mnohí zdôvodňovali tým, že povedie k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv. Iračania však porušovanie ľudských práv zažívajú doteraz. V dôsledku nadmerného použitia sily zo strany príslušníkov koaličných jednotiek proti demonštráciám a počas razií zahynulo vlani veľké množstvo ľudí. Tisícky ľudí boli pozatýkaní a dlhšiu dobu zadržiavaní, pričom mnohí zakúsili mučenie a zlé zaobchádzanie. Amnesty International zaznamenala aj prípady úmrtia vo väzení.

Amnesty International počas uplynulých 12 mesiacov niekoľkokrát navštívila Irak. Výsledky misií zverejňuje v správe „Irak – rok po“. Organizácia zmapovala prípady násilia, ktorému sú Iračania denno-denne vystavovaní. „Ide o útoky zo strany ozbrojených skupín a tiež prípady zneužívania moci zo strany okupačných síl. Milióny ľudí trpia v dôsledku zničenej infraštruktúry a masovej nezamestnanosti. V spoločnosti prevláda skepsa, že sa tí, ktorí sú zodpovední za minulé a súčasné porušovanie ľudských práv, budú niekedy musieť zo svojich činov zodpovedať,“ konštatuje Amnesty International.

Odhaduje sa, že od 18. marca 2003 prišlo o život 10 000 Iračanov. Ide však len o odhad, lebo úrady nemajú podľa brigádneho generála Marka Kimmitta kapacitu na to, aby monitorovali prípady úmrtí civilistov.
Spojené štáty v novembri 2003 oznámili, že Iračanom vyplatili 1,5 milióna dolárov ako kompenzáciu za stratu či zranenie blízkych alebo za zničenie majetku. Proti žiadnemu americkému vojakovi však nebolo zahájené súdne stíhanie za zabitie civilistov. Iracké súdy nemajú právo stíhať cudzích vojakov ani úradníkov.
Amnesty International opakovane upozorňovala, že je dôležité, aby boli prípady zabití civilistov vyšetrené a aby boli ich páchatelia postavení pred spravodlivosť. Súčasťou života sa stali útoky zo strany ozbrojených skupín namierené proti koaličným jednotkám, mimovládnym organizáciám, médiám a agentúram OSN. Keďže útoky systematicky ohrozujú civilné obyvateľstvo, mohli by byť klasifikované ako zločiny proti ľudskosti. Amnesty International preto vyzvala, aby boli ich páchatelia postavení pred súd, ktorý by spĺňal medzinárodné štandardy pre spravodlivý súdny proces.
Dočasná civilná správa oznámila, že momentálne zadržiava zhruba 8500 ľudí. Iracká organizácia, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv, hovorí o 15 000 zadržiavaných. Väčšinou ide o ľudí, ktorí boli zaistení z bezpečnostných dôvodov, teda takých, ktorí sú podozriví zo zapojenia sa do protikoaličných aktivít.

Atmosféra bezprávia má katastrofálne dôsledky pre život Iračanov – množia sa prípady rabovania, odvetných vrážd, únosov a násilia na ženách. Amnesty International opakovane upozorňuje, že kľúčom k obnove Iraku je obnovenie rešpektu k ľudským právam.