Ruské úrady pri potláčaní protivojnového disentu postihujú aj deti 

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL
31. MÁJA 2024

Ruské úrady neúprosne zasahujú proti všetkým prejavom nesúhlasu s vládnymi politikami. Čoraz tvrdšie pri tom postihujú deti a ich rodiny, najmä tie, ktoré vyjadrujú nesúhlas s ruskou agresiou na Ukrajine. 

V publikácii Rusko: „Vaše deti pôjdu do sirotinca“: Deti a potláčanie protestov Amnesty International detailne odhaľuje, ako ruské úrady upierajú deťom právo na slobodu prejavu.  

Na alarmujúce zistenia musí razantne reagovať aj medzinárodné spoločenstvo vrátane Slovenska. „Dúfame, že Slovensko nebude mlčať a využije všetky diplomatické možnosti na to, aby dôrazne upozornilo Ruskú federáciu, že porušovať ľudské práva detí, ich rodičov či opatrovníkov je neprijateľné a musí okamžite prestať,“ povedal Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko.  

Nátlak a indoktrinácia 

Ruské úrady sa zameriavajú na deti a ich rodiny za vyjadrovanie protivojnových postojov a podrobujú ich indoktrinácii prostredníctvom vojnovej propagandy. Okrem toho ruské úrady využívajú deti ako nástroj nátlaku na dospelých odporcov a odporkyne vojny, ktorým sa vyhrážajú odobratím rodičovských práv. Hrozba, že ich deti umiestnia do ústavnej starostlivosti, rozdeľuje rodiny. 

„Napriek všetkým rečiam Kremľa o hodnote rodiny ruské orgány bezostyšne zneužívajú práve puto medzi deťmi a ich rodičmi na potláčanie disentu. V tomto politicky motivovanom útoku na deti sa školy a učitelia stali nástrojmi prenasledovania a svojvoľného zasahovania štátu [do ľudských práv]. Školy indoktrinujú deti falošnými naratívmi nariadenými vládou a tie, ktoré majú odlišné názory, priamo nahlasujú polícii a bezpečnostným službám. 

Ľudia, ktorí vyjadrujú nesúhlas s vojnou, sa stávajú obzvlášť zraniteľnými zoči-voči hrozbám násilného rozdelenia rodín alebo zbavenia rodičovských práv. Dokonca aj vzdialená vyhliadka na takéto represie je dostatočne desivá na to, aby mnohých odradila od vyjadrovania svojich názorov,“ povedal Oleg Kozlovsky, výskumník Amnesty International pre Rusko. 

Školy ako nástroj štátnej represie 

Útoky na deti a ich rodičov alebo opatrovníkov a opatrovníčky za to, že sa stavajú proti ruskej agresii na Ukrajine, sa uskutočňujú prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií a represívnych prostriedkov vrátane umiestňovania do ústavnej starostlivosti, svojvoľného zatýkania, prehliadok a trestného stíhania. 

Takéto postihy vedú k vážnym dôsledkom na duševné a fyzické zdravie detí vrátane stavov súvisiacich so stresom a traumou. Rodiny trpia aj finančnými dôsledkami, keď rodičia alebo opatrovníci čelia prenasledovaniu, ktoré vedie k ekonomickým ťažkostiam a narušeniu vzdelávania detí. Niektoré rodiny nakoniec musia opustiť krajinu, aby sa vyhli trestnému stíhaniu alebo nútenému rozdeleniu. 

Amnesty International naliehavo vyzýva ruské orgány, aby rešpektovali a chránili právo detí na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania a zabezpečili, aby si toto právo mohli uplatňovať bez strachu z odplaty. Ruské úrady tiež musia prestať obmedzovať alebo odoberať rodičovské práva. Umiestňovanie detí do štátnej starostlivosti ako trest za uplatňovanie ľudských práv alebo protesty je neprípustné. Sociálne služby a komisári pre práva detí by mali konať v najlepšom záujme detí a dodržiavať medzinárodné právne predpisy v oblasti ľudských práv. 

Ruské orgány musia ukončiť praktiky súdenia civilistov, najmä detí, pred vojenskými súdmi a prestať využívať súdny systém na prenasledovanie disentu. Vojnová propaganda a politická indoktrinácia v školách sa musia zastaviť. 

Prečítajte si celú publikáciu Rusko: „Vaše deti pôjdu do sirotinca“: Deti a potláčanie protestov.

Prečítajte si viac o našej práci