Slovensko musí odmietnuť drakonický zákon obmedzujúci právo na protest

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
18. JÚNA 2024

Pred dnešnou parlamentnou rozpravou o návrhu zákona, ktorý sa snaží výrazne obmedziť právo na pokojné zhromažďovanie, riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda povedal:

„Tento drakonický zákon je pokusom využiť bezpečnosť a verejný poriadok ako zámienku na potlačenie práva na pokojné zhromažďovanie a zbaviť ľudí ich práva na protest. V prípade schválenia by tento zákon hrubo porušil ústavu krajiny a záväzky Slovenska v oblasti ľudských práv. Tento návrh zákona musia navrhovatelia okamžite stiahnuť.

Namiesto toho, aby sa tento zákon zaoberal skutočnými obavami o bezpečnosť, jeho cieľom je skôr rozšíriť právomoci štátnych orgánov obmedziť alebo dokonca zakázať zhromaždenia a mal by výrazný ochromujúci účinok na ľudské práva.

Zákaz protestu by mal byť posledným riešením [po ktorom úrady siahnu]. Využiť narušenie dopravy ako dôvod na zákaz protestu je výsmechom požiadaviek zákonnosti, nevyhnutnosti a primeranosti, ktoré by sa mali pri zákaze protestov uplatňovať.

Ochrana práva na zhromaždenie v blízkosti vládnych budov a ďalších symbolických politických miest je kľúčová. Parlament musí rázne odmietnuť tento hrubý pokus o delegitimizáciu a démonizáciu protestujúcich a pokojného zhromažďovania,“ uviedol Sloboda.

Kontext situácie

Návrh zákona je súčasťou balíka legislatívnych návrhov známych ako „lex atentát“. Zákon by viedol k zákazu zhromaždení nielen v blízkosti parlamentu, ako je to v súčasnosti, ale aj v okolí budov, kde sídlia alebo pracujú hlavy štátov, vlády a súdov.

Návrh zákona udeľuje obciam právomoc zakázať zhromaždenia z viacerých dôvodov. Tie zahŕňajú riziko potýčok medzi účastníctvom a neschopnosť zabezpečiť verejný poriadok prostredníctvom menej rušivých opatrení.

Podľa navrhovanej právnej úpravy by v prípadoch, keď sa zhromaždenie uskutoční a ukáže sa, že nebolo pokojné, rozpustili ho alebo počas neho pokutovali viacero osôb, ministerstvo vnútra mohlo obci, v ktorej sa zhromaždenie uskutočnilo, uložiť pokutu až do výšky 16 500 eur.

Očakáva sa, že rozprava o návrhu zákona sa začne o 12.00 hod. na poludnie.

Amnesty International 9. júla uverejní prelomový výskum o potláčaní práva na protest v Európe. Vo výskume sa organizácia zaoberá situáciou v 21 európskych krajinách.

Viac noviniek