Slovensko musí okamžite prešetriť tvrdenia o svojvoľnom použití sily políciou proti Rómom vo Vrbnici

Amnesty International vyzýva ministra vnútra, aby neodkladne nariadil dôkladné vyšetrovanie policajného zásahu proti rómskym občanom v dedine Vrbnica na východe Slovenska zo dňa 2. apríla. Organizácia sa dozvedela, že príslušníci polície počas akcie svojvoľne zbili 19 osôb. Po zásahu podalo trestné oznámenie 16 osôb vrátane starostu.  Najmenej 10 ľudí bolo pri zásahu zranených.

“Vykopli vchodové dvere na našom dome, vstúpili dovnútra a donútili môjho brata a otca vyjsť von. Tam nás začali biť. Keď sme sa pýtali čo sa deje, jeden ma nazval dementným cigánom a vyhrážal sa mi, že ma zastrelí,” povedal Amnesty International 22-ročný Lukáš.

Podľa svedectiev, ktoré Amnesty International získala, príslušníci polície nevysvetlili obyvateľom dôvod zásahu, ani im neukázali žiadny príkaz, ktorý by povoľoval prehliadku. Na rozbitie dverí použili obušky a služobnými psami zastrašovali obyvateľov. Zásahu sa zúčastnilo asi 15 policajtov a trval približne hodinu.

Po zásahu zavolali obyvatelia záchrannú službu. “Nemocnica [v meste Michalovce] nám odmietla poslať sanitku s tým, že ju môže potrebovať v prípade pohotovosti. Preto sme tam museli ísť vlastnými autami,” povedal 20-ročný Ondrej.

Následkom policajného zásahu vo Vrbnici boli zranení niekoľkí Rómovia, ktorí utrpeli modriny a iné zranenia. Policajný zásah tiež spôsobil škody na ich domovoch. Zasiahol celú komunitu, pretože viacerí obyvatelia, vrátane malých detí boli svedkami tejto akcie.  Starosta povedal Amnesty International, že viaceré deti boli po zásahu traumatizované.

Amnesty International zaznamenala vyhlásenie riaditeľa košickej krajskej polície, že zásah vo Vrbnici bol súčasťou širšej akcie zameranej na zatknutie podozrivých z trestných činov v 46 “problematických oblastiach”. Starosta Vrbnice však povedal Amnesty International, že polícia počas zásahu nikoho nezatkla. Podľa starostu Rómovia nekládli polícii žiadny odpor.

Podľa medzinárodného práva, polícia môže použiť silu iba v absolútne nevyhnutnom prípade a to iba do takej miery, ktorá je potrebná pre výkon ich povinností. Polícia musí využiť všetky možné nenásilné prostriedky pred tým, ako použije silu a to len v prípade, že všetky ostatné nenásilné prostriedky boli neúčinné. Ak je použitie sily nevyhnutné, musí byť vykonané zdržanlivo a primerane k dosiahnutiu legitímneho cieľa. Polícia musí čo najrýchlejšie zabezpečiť lekársku pomoc všetkým zraneným osobám. Vlády musia vytvoriť proces, ktorým sa zaručí účinné vyšetrovanie akýchkoľvek zranení, ktoré boli spôsobené zásahom polície a musia zaručiť, že svojvoľné použitie sily, alebo zneužitie sily políciou je trestným činom.

Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore stanovuje povinnosti policajného príslušníka počas výkonu služby. Prikazuje, aby prípadný zásah do práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Podľa Amnesty International nebola táto podmienka splnená pri zásahu vo Vrbnici. Správy, ktoré organizácia obdržala od obyvateľov jasne naznačujú, že použitie sily proti Rómom vo Vrbnici nebolo nevyhnutné a bolo neprimerané. Zbitie obyvateľov, ktorí nekládli žiadny odpor bolo svojvoľným použitím sily.

Amnesty International vyzýva ministra vnútra Slovenskej republiky a Náčelníka polície, aby zaručili, že policajný zásah vo Vrbnici z 2. apríla je neodkladne, nezávisle a dôsledne vyšetrený. Vyšetrovanie by sa malo zamerať aj na zistenie či mal zásah diskriminačný motív. Ministerstvo vnútra musí zverejniť výsledky vyšetrovania ako aj ďalší postup. Amnesty International pripomína slovenským úradom, že v rámci svojich medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov a záväzkov vyplývajúcich z členstva v EÚ musia zaručiť, že obete útoku dostanú adekvátnu nápravu.

Zásah je podobný tomu z júna 2013, ktorý bol namierený na rómsku komunitu na východe Slovenska. Verejná ochrankyňa práv vydala stanovisko, v ktorom uviedla, že polícia použila neprimeranú silu, prehľadávanie bolo svojvoľné, a že s Rómami sa zaobchádzalo neprimerane.