Smrť v spomalenom zábere

Amnesty International dnes vydáva správu s názvom Smrť v spomalenom zábere, v ktorej sa venuje porušovaniu ľudských práv žien a dievčat v Afganistane pod vládou Talibanu. Výskumný tím Amnesty viedol v marci 2022 rozhovory s viac ako 100 afganskými ženami a dievčatami v 20 z 34 provincií Afganistanu a vo výslednej správe opisuje sieť vzájomne prepojených obmedzení a zákazov, ktoré držia afganské ženy a dievčatá ako vo väzení. Výskum zároveň upozorňuje na to, ako môže mať porušovanie jedného práva škodlivé dôsledky na uplatňovanie ďalších ľudských práv.

Podľa Rada Slobodu, riaditeľa Amnesty International Slovensko, „verejné politiky Talibanu vytvárajú systém represie, ktorý diskriminuje ženy a dievčatá v krajine takmer vo všetkých aspektoch ich života.“

Jedna z respondentiek Amnesty International

Výskumná správa obsahuje informácie o početnom porušovaní ľudských práv žien a dievčat v krajine. Za menej ako rok svojej vlády Taliban:

  • porušil práva žien a dievčat na vzdelanie, prácu a voľný pohyb,
  • zničil systém podpory pre ženy a dievčatá unikajúce pred domácim násilím,
  • svojvoľne zadržiaval ženy a dievčatá za porušenie diskriminačných pravidiel („za nemravnosť“),
  • prispel k prudkému nárastu počtu detských, predčasných a nútených manželstiev,
  • ženy, ktoré pokojne protestovali proti obmedzeniam a porušovaniu svojich práv, čelili obťažovaniu, zastrašovaniu, zatýkaniu a svojvoľnému zadržiavaniu, násilným zmiznutiam a mučeniu.

Rozsah a závažnosť porušovania ľudských práv žien a dievčat zo strany Talibanu z mesiaca na mesiac rastie. V priebehu prvého roka od prevzatia moci v Afganistane hnutím Taliban prišli milióny žien a dievčat o možnosť viesť bezpečný, slobodný a plnohodnotný život.

„Taliban prísne kontroluje a obmedzuje každý detail bežného života žien a dievčat, či ide o možnosť študovať, pracovať, alebo sa voľne pohybovať a opustiť vlastný dom. Tieto politické zásahy každým dňom viac a viac potláčajú základné práva afganských žien a dievčat. Medzinárodné spoločenstvo musí naliehavo konať a žiadať, aby Taliban rešpektoval a chránil práva žien a dievčat,“ doplnil Rado Sloboda.

Respondentky Amnesty International

Amnesty International vyzýva na zmenu verejných politík a rešpektovanie ľudských práv žien v Afganistane.

Taliban ako vládna politická sila musí dodržiavať práva žien a dievčat na prístup k vzdelaniu, práci a právo na voľný pohyb, ako aj právo na podporu a právne odškodnenie pre preživšie násilia. Taliban musí okamžite ukončiť praktiky svojvoľného zatýkania a zadržiavania a chrániť právo všetkých ľudí vrátane žien a dievčat na pokojný protest.

Jednotlivé štáty a medzinárodné organizácie musia dať Talibanu jasne a dôrazne na vedomie, že jeho súčasné zaobchádzanie so ženami a dievčatami nebudú nikdy akceptovať. Medzinárodné spoločenstvo a organizácie musia bezodkladne prijať konkrétne koordinované kroky na vyvodenie zodpovednosti voči hnutiu, ktoré privedú Taliban k zmene svojej politiky bez toho, aby poškodili afganskú populáciu – ako napríklad cielené sankcie alebo zákazy cestovania uložené prostredníctvom rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. Štáty, ktoré majú možnosť krajine poskytnúť humanitárnu pomoc, musia urýchlene zmierniť existujúce finančné sankcie voči Afganistanu a posilniť systém spravodlivej a primeranej distribúcie núdzovej finančnej podpory a humanitárnej pomoci. Pomoc ľuďom v krajine pritom musí byť koordinovaná s agentúrami OSN, mimovládnymi organizáciami a humanitárnymi organizáciami pôsobiacimi v Afganistane, ako aj s miestnymi aktivistkami a organizáciami podporujúcimi ohrozené skupiny obyvateľstva.