Správa OSN prináša ďalšie dôkazy o mjanmarských zverstvách voči etnickým menšinám

Kritická správa, ktorú 27. augusta vydala Vyšetrovacia misia OSN o Mjanmarsku (FFM) prináša ďalšie usvedčujúce dôkazy o tom, že mjanmarské bezpečnostné zložky páchajú kruté zločiny na Rohingoch a ostatných etnických menšinách v severnom Mjanmarsku, uviedla dnes Amnesty International.

Vyšetrovacia misia OSN – nezávislý orgán tvorený expertmi a expertkami menovanými Radou OSN pre ľudské práva – priniesla dnes v Ženeve kľúčové zistenia a odporúčania. Podrobnejšia správa bude nasledovať v najbližších týždňoch.

„Táto správa, ktorá je prírastkom k už existujúcemu množstvu dôkazov o zločinoch podľa medzinárodného práva páchaných mjanmarskou armádou, poukazuje na urgentnú potrebu nezávislého trestného vyšetrovania. Je totiž zjavné, že mjanmarské úrady nie sú schopné postaviť zodpovedných pred spravodlivosť,“ uviedla Tirana Hassan.

„Medzinárodné spoločenstvo je zodpovedné za to, aby sa podnikli kroky pre zabezpečenie spravodlivosti a zodpovednosti. V opačnom prípade hrozí vyslanie nebezpečného signálu, že mjanmarská armáda nielenže bude požívať beztrestnosť, ale smie takéto zverstvá páchať i naďalej.“

„Bezpečnostná rada OSN musí okamžite predložiť situáciu v Mjanmarsku Medzinárodnému trestnému súdu. Dokiaľ sa tak stane, je nevyhnutné, aby krajiny prostredníctvom OSN zaviedli mechanizmus na zbieranie a uchovávanie dôkazov, ktoré sa použijú v následných súdnych procesoch.“

Pozadie situácie

Tesne pred prvým výročím hanebnej kampane etnických čistiek mjanmarskej armády proti Rohingom v severnom štáte Rahkine Amnesty International kritizovala zlyhanie medzinárodného spoločenstva, ktoré vo veci nevyvodilo zodpovednosť.

Viac než 700 000 rohingských žien, mužov a detí bolo prinútených opustiť severný štát Rachine a utiecť do susedného Bangladéša. Dôvodom bol rozsiahly a systematický útok mjanmarskej armády na stovky rohingských dedín z 25 augusta 2017. Tento útok nasledoval po sérii útokov rohingskej ozbrojenej skupiny Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), na mjanmarské bezpečnostné stanovištia.

Amnesty International rozsiahlo zdokumentovala etnicky zameranú vojenskú kampaň, ktorá zahŕňala cielené vypaľovanie rohingských dedín či použitie nášľapných mína páchanie zločinv proti ľudskosti vrátane vrážd, znásilnení, mučenia, núteného vyhladovania či nútených deportácií, a mnohé ďalšie vážne porušenia ľudských práv Rohingov.

Amnesty International taktiež zdokumentovala vojnové zločiny a iné porušenia ľudských práv, ktorých sa dopustila mjanmarská armáda proti etnickým menšinám v Kachine a severnom štáte Shan. Tieto zločiny zahŕňali mimosúdne popravy, mučenie, nútené práce, využitie nášľapných mín či plošné ostreľovanie. V severnom Mjanmarsku aj naďalej dochádza uprostred ozbrojeného konfliktu k vážnemu porušovaniu práv civilistov.

Páči sa vám, čo robíme?