Štátne médiá v Zimbabwe vyhlásili hon na ľudskoprávne organizácie

Neodôvodnené obvinenia ľudskoprávnej organizácie zverejnené v štátom kontrolovanom denníku v Zimbabwe, sú signálom o pokračovaní vládnej kampane s cieľom podkopať občiansku spoločnosť, prehlásila Amnesty International.

17. a 18. januára 2002 sa v denníku the Zimbabwe Herald objavili obvinenia voči organizácii Amani Trust, ktorá “finančne podporovala tajné operácie proti Zimbabwskej africkej národnej únii.” Denník tvrdil, že organizácia je prepojená na opozičné Hnutie za demokratickú zmenu (MDC) a že jej peňažná výpomoc obetiam politického násilia je v skutočnosti prostriedkom na vykonávanie mučenia.

“Opísať organizáciu poskytujúcu pomoc obetiam mučenia ako samotného páchateľa mučenia je opovrhnutiahodným prekrúcaním faktov,” konštatuje Amnesty International. “Bezvýhradne odsudzujeme očierňovaciu kampaň, ktorá sa pokúša zobraziť Amani Trust a iné ľudskoprávne organizácie ako politicky motivované a zapletené do politického násilia. Sme vážne znepokojení faktom, že sa takto dáva “zelená” štátom podporovaným milíciám na páchanie násilia voči ochrancom ľudských práv.”

Amani Trust, vedúca ľudskoprávna organizácia Zimbabwe, svoju činnosť zahájila v roku 1994. Odvtedy sústavne pracuje s obeťami mučenia, ktoré bolo páchané počas oslobodzovacej vojny spred 1980 ale aj s obeťami súčasného politicky motivovaného násilia. Útoky štátnom kontrolovaných médii často vedú k zvýšeniu represií zo strany zimbabwskej republikovej polície. Potom, čo štátom kontrolované noviny, rádio a televízia pripísali teroristické aktivity členom opozičného MDC, sa jeho členovia stali obeťami porušovania ľudských práv. Vo väčšine prípadov boli za ne zodpovední práve členovia vládnucej strany ZANU-PF.

Amnesty International sa domnieva, že články publikované v Heralde formujú postoj verejnosti, kvôli ktorému narastá riziko násilia páchaného sympatizantami vládnucej strany namiereného voči ľudskoprávnej komunite. Organizácia pripomína, že 15. januára 2002 Generálny tajomník OSN Kofi Annan vyjadril znepokojenie nad potláčaním slobody zhromažďovania, združovania a prejavu. AI tiež privítalo vyhlásenie Vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, Mary Robinson, že v takejto skutočnej ľudskoprávnej kríze so zdokumentovanými porušeniami ľudských práv členov opozičných skupín, nezávislých médií či ľudskoprávnych organizácií je nutné okamžite konať.

“Vzhľadom na mieru znepokojenia OSN ako aj záväzkov prezidenta Mugabeho zabezpečiť úplné a nestranné vyšetrenie výpovedí o politickom násilí, je nevyhnutné, aby prezident pozval ďalších špeciálnych spravodajcov, ktorí pracujú pre Mary Robinsonovú, aby skúmali slobodu tlače, mučenie, politické vraždy a nezávislosť súdnictva,” vyhlásila Amnesty International.