Stav ľudských práv vo svete za rok 2017

Tlačová správa Amnesty International

Štátom podporovaná nenávisť podnecuje k novej ére aktivizmu

  • Amnesty International publikuje Výročnú správu o stave ľudských práv vo svete za roky 2017/18.
  • „V minulom roku bol náš svet plný kríz, a poprední predstavitelia a predstaviteľky nám ponúkali desivé vízie spoločnosti zaslepenej nenávisťou a strachom. To povzbudilo tých, ktorí propagujú fanatizmus, ale aj inšpirovalo oveľa viac ľudí, aby sa usilovali o lepšiu budúcnosť,“ vyjadril sa Salil Shetty, riaditeľ Amnesty International.

Prečítajte si slovenskú verziu výročnej správe o stave ľudských práv, ktorá obsahuje situáciu o stave ľudských práv v krajinách V4 (v Slovensku, Česku, Maďarsku, Poľsku), v Turecku a regionálny prehľad Európy a strednej Ázie.

Amnesty International vo svojej výročnej správe o stave ľudských práv vo svete varuje, že dnešný svet žne desivé následky nenávistnej rétoriky, ktorá normalizuje masívnu diskrimináciu marginalizovaných  skupín.

>Napriek tomu považuje organizácia rastúce hnutie začínajúcich aj etablovaných aktivistov a aktivistiek, bojujúcich za sociálnu spravodlivosť za signál nádeje na zvrátenie situácie   a posilnenie boja proti útlaku.

Správa o stave ľudských práv (The State of the World’s Human Rights) pokrýva 159 krajín a poskytuje najkomplexnejšiu analýzu stavu ľudských práv v dnešnom svete.

“Jednoznačne nenávistný krok zo strany americkej vlády z januára s cieľom zakázať vstup ľuďom z niektorých krajín s väčšinovou moslimskou populáciou načal rok, ktorý sa niesol v duchu nenávistnej politiky zo strany niektorých lídrov,” povedal Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International.

“Na príklade vojenskej kampane a etnickej čistky Rohingov v Mjanmarsku sme mohli vidieť dôsledky toho, keď je spoločnosť povzbudzovaná k nenávisti a strachu z menšín,” povedal Salil Shetty.

SVETOVÍ LÍDRI ZAVRHUJÚ ĽUDSKÉ PRÁVA A TÝM PODNECUJÚ PROTESTNÉ HNUTIA NA CELOM SVETE

“Spektrum nenávistí a strachu  je v medzinárodnom meradle široké, a len málo vlád sa stavia proti porušovaniu ľudských práv. Naopak, lídri ako al-Sisi, Duterte, Maduro, Putin, Trump a Xi podkopávajú práva miliónov ľudí,” povedal Salil Shetty.

“Chabá reakcia na zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny od Mjanmarska cez Irak, Južný Sudán, Sýriu až po Jemen zdôraznila nedostatok líderstva v oblasti ľudských práv. Vlády sa bez hanby vracajú späť v čase a znevažujú desaťročia ťažkej práce vymáhania a ochrany práv.”

Ukážky regresu citované v správe zahŕňajú obmedzenia práv na protest vo Francúzsku a pokusy o zvrátenie ťažko vymožených práv žien od USA po Rusko a Poľsko.

V správe, ktorá bola odprezentovaná vo Washington D.C., Amnesty International varovala, že Trumpove spiatočnícke kroky v oblasti ľudských práv vytvárajú nebezpečný  precedens, ktorý by ostatné vlády mohli nasledovať.

“Aj keď vláda USA zlyhala, obhajcovia a obhajkyne ľudských práv na celom svete stoja na strane ľudí v Spojených štátoch. V časoch, keď prezident Trump podniká kroky, ktoré vedú k porušovaniu práv doma aj v zahraničí, nám aktivisti a aktivistky z celej krajiny pripomínajú, že boj o univerzálne ľudské práva bol vždy vedený a vyhrávaný ľuďmi z ich komunít,” povedala Margaret Huang, výkonná riaditeľka Amnesty International USA.

Toto spiatočnícke jednanie inšpirovalo mnoho aktivistov a  aktivistiek, aby sa zapojili do týchto dlhotrvajúcich zápasov a správa podrobne opisuje mnohé dôležité víťazstvá, ktoré  spolu dosiahli. Patrí medzi ne zrušenie úplného zákazu potratov v Čile, krok vpred smerom k rovnosti manželstiev na Taiwane, a významné víťazstvo vo veci núteného vysťahovania v Abuji v Nigérii.

Masové pochody žien najmä v USA poukázali na rastúci vplyv nových spoločenských hnutí ako napríklad #MeToo či “Ni Una Menos” v Latinskej Amerike, ktoré odsúdili násilie voči ženám a dievčatám.

“Nikdy nespiaca sila žien, ktoré vedú hnutia za ľudské práva, nám pripomína, že túžba po rovnosti, dôstojnosti a spravodlivosti nikdy nezanikne. Je evidentné, že protestné hnutia na celosvetovej úrovni silnejú. Ak sa vlády postavia proti takýmto hnutiam, narušia ich legitimitu,” povedal Salil Shetty.

SLOBODA PREJAVU NABERÁ OBROVSKÝ VÝZNAM V OBNOVENOM BOJI ZA ĽUDSKÉ PRÁVA

Ochota popredných predstaviteľov šíriť “falošné správy” s cieľom manipulovať verejnú mienku, spolu s útokmi na inštitúcie, ktoré vykonávajú kontrolu moci dokazujú, že sloboda prejavu bude v tomto roku predstavovať kľúčovú otázku boja za ľudské práva, uviedla Amnesty International.

“V roku 2018 nemôžeme považovať za samozrejmosť, že sa budeme môcť zhromaždiť na proteste alebo kritizovať naše vlády. V skutočnosti sa otvorené vyjadrovanie stáva čoraz nebezpečnejším,” povedal Salil Shetty.

Stovky aktivistov a aktivistiek bolo minulý rok zabitých pri pokusoch úradov umlčať bojovníkov, bojovníčky a médiá, tvrdí správa. Najväčšími väznicami pre novinárov a novinárok boli Turecko, Egypt a Čína. Laureát Nobelovej ceny Liu Xiaobo zomrel po tom, čo bol uväznený za kritiku vlády. Keďže vlády nehanebne prenasledujú ľudskoprávnych aktivistov a aktivistky, aj Amnesty International čelila hrozbe v Maďarsku, ako aj bezprecedentnému zatknutiu svojich zamestnancov v Turecku.

“Vlády si myslia, že môžu vyhlásiť hon na ľudskoprávnych aktivistov a aktivistky. Myslia si, že môžu zrušiť naše noviny, podkopať súdnictvo a väzniť aktivistov a aktivistky, ale my odmietame  mlčať. Ak nás legendárny čínsky aktivista Liu Xiaobo niečo naučil, tak je to to, že musíme hovoriť pravdu, aj keď sa to práve nehodí,” povedal Salil Shetty.

NENÁVISŤ VOČI ĽUĎOM PRE ICH IDENTITU

Správa zdôraznila, že je potrebné, aby ľudia naďalej odmietali nenávistnú rétoriku, akú sme mohli vidieť v xenofóbnych sloganoch na nacionalistickom pochode v poľskej Varšave, na rasistickom zhromaždení v americkom Charlottesville, a na rozsiahlych zákrokoch proti LGBTI komunitám od Čečenska po Egypt.

Túto rétoriku len zdôraznilo znevažovanie ľudí na úteku a migrujúcich najvyššie postavenými členmi vlády. Zatiaľ čo sa administratíva Donalda Trumpa vďaka svojej anti-utečeneckej rétorike dostala na titulky novín, v správe sa uvádza, že pri presadzovaní takýchto xenofóbnych postupov nebola ani zďaleka jediná.

“Politika Donalda Trumpa možno nastolila novú éru zhoršenia sa ľudských práv, ale nie je jediná. Ak sa pozriete na svet, lídri a líderky od Austrálie po Maďarsko už dlho zaobchádzajú s ľuďmi na úteku a migrujúcimi ako s problémami, ktoré sa majú odstrániť, a nie ako s ľudskými bytosťami, ktoré majú svoje práva a zaslúžia si náš súcit,” povedal Salil Shetty.

VLÁDY MUSIA VENOVAŤ POZORNOSŤ AKÚTNEJ NESPRAVODLIVOSTI, KTORÁ BURCUJE PROTESTNÉ HNUTIA

V správe sa tiež uvádza, že milióny ľudí na celom svete majú stále komplikovanejší prístup k bývaniu, strave a zdravotnej starostlivosti. Amnesty International varovala, že pokiaľ vlády nebudú riešiť základné príčiny chudoby a nerovnosti, riskujú ešte väčšie nepokoje.

“Ľudia na celom svete sú nútení žiť  v neúnosných podmienkach, pretože im je odopieraný prístup k primeranej strave, čistej vode, zdravotnej starostlivosti a prístrešiu. Ak ľuďom zoberiete tieto základné práva, zrodí sa v nich nikdy nekončiaceho zúfalstvo.  Sme svedkami spoločenskej nespokojnosti od Venezuely po Irán,” varoval Salil Shetty.

Namiesto snahy umlčať hlasy tých, ktorí sa odvážia prehovoriť, by mali vlády vyjadriť svoje znepokojenie nad súčasným stavom a začať  odstraňovať reštrikcie týkajúce sa médií, občianskej spoločnosti a ďalších kľúčových aktérov kontroly moci, povedala Amnesty International.

“Sledujeme históriu v priamom prenose. Ľudia sa búria a hromadne sa dožadujú spravodlivosti. Neschopnosť lídrov identifikovať príčiny, pre ktoré ľudia protestujú, sa stáva nástrojom ich vlastnej skazy. Ľudia sa jasne vyjadrili, že chcú, aby ich ľudské práva boli dodržiavané. Teraz je na vládach, aby ukázali, že ich počúvajú,” povedal Salil Shetty.