Stop trestu smrti!

Podľa údajov Amnesty International bolo v roku 2017 vykonaných 993 oficiálne zaznamenaných popráv v 23 krajinách. Mnohí ľudia odsúdení na trest smrti sú držaní v izolácií, bez prístupu k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a bez informácií, kedy bude rozsudok vykonaný. Vlády niektorých krajín informujú väzňov a väzenkyne ako aj ich rodiny iba niekoľko dní, či dokonca hodín pred vykonaním popravy. V Iráne je dokonca aj pokojný odpor voči trestu smrti považovaný za trestný čin. Aktivistka Atena Daemi si za rozdávanie letákov a statusy na sociálnych sieťach odpykáva roky vo väzbe. Amnesty International žiada, aby bol trest smrti v krajinách, kde sa stále vykonáva zrušený, a aby bola Atena okamžite a bezpodmienečne prepustená.

Vlády všetkých krajín, vykonávajúcich trest smrti musia okamžite skoncovať s týmto krutým a nehumánnym trestom. Nikto nesmie byť vystavený neľudskému zaobchádzaniu a to ani v prípade, že sa dopustil zločinu. So všetkými ľuďmi musí byť jednané ľudsky, dôstojne a v súlade s medzinárodným právom,“ pripomína pri príležitosti Svetového dňa boja proti trestu smrti (10. októbra) Rado Sloboda, riaditeľ Amnesty International Slovensko.

Podľa údajov Amnesty International bolo v roku 2017 vykonaných 993 oficiálne zaznamenaných popráv v 23 krajinách. Toto znamená pokles o 4% voči roku 2016 a 39% voči roku 2015. Medzi krajiny, kde bolo v minulom roku vykonaných najviac popráv patrí Saudská Arábia, Irak, Pakistan a v najvyššej miere Irán. Čína, ktorá ročne vykoná tisíce popráv sa v štatistikách organizácie nevyskytuje, nakoľko údaje o počte vykonaných popráv sú v krajine považované za štátne tajomstvo.

V minulom roku bolo v Iráne vykonaných viac ako 500 oficiálne zaznamenaných popráv, ich skutočný počet však môže byť oveľa vyšší. „Zločinom“, na základe ktorého vás v krajine môžu odsúdiť na smrť sú napríklad držba a distribúcia drog či krádež, ale aj tak absurdné veci, ako urážka proroka, korupcia alebo „nepriateľstvo voči bohu“ (moharebeh). Za dôkaz spáchania zločinu sa v týchto prípadoch považuje aj „priznanie“ vynútené mučením. Okrem odsúdenia dospelých zaznamenala Amnesty International v Iráne minimálne 85 prípadov, kedy boli údajní páchatelia či páchateľky odsúdení na trest smrti v čase spáchania zločinu mladší ako 18 rokov.

Aj za týchto ľudí, ako aj za zrušenie trestu smrti všeobecne už roky bojuje mladá Iránka, Atena Deami, ktorá písala príspevky na sociálne siete, rozdávala kritické letáky a zúčastňovala sa na protestoch. Práve tieto pokojné aktivity považoval súd za „dôkazy“ jej kriminálnej činnosti. Za zločiny ohrozujúce národnú bezpečnosť bola odsúdená na 7 rokov vo väzení.
 
Súd s Atenou bola veľká fraška. Kruté zaobchádzanie s ňou je príkladom toho, ako intenzívne v Iráne zasahujú proti ľuďom, ktorí bojujú za ľudské práva. Amnesty International žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie Ateny Daemi, stiahnutie voči nej nej vznesených obvinení a zaistenie prístupu k špeciálnej zdravotnej starostlivosti, ktorú Aténa nutne potrebuje,“ hovorí Rado Sloboda. Viac informácií o Ateninom prípade ako petíciu za jej prepustenie nájdete na https://pripady.amnesty.sk/pripad/atena.

Amnesty International taktiež žiada, aby bol trest smrti v krajinách, kde sa stále vykonáva zrušený a aby sa so všetkými väzňami a väzenkyňami jednalo dôstojne, humánne a v súlade s medzinárodným právom.