Súd zbavil obvinení autorov správy o ilegálnych praktikách spoločnosti Kolmar

CITÁCIA AMNESTY INTERNATIONAL
21. FEBRUÁRA 2024

Švajčiarsky súd zamietol obvinenia z trestného činu ohovárania, ktorému čelila trojica autorov výskumnej správy venovanej spoločnosti Kolmar Group AG (Kolmar). Autori v správe uvádzajú, že spoločnosť Kolmar mohla nákupom pašovanej líbyjskej ropy porušiť medzinárodné právo. Mark Dummett, vedúci oddelenia Amnesty International pre podnikanie a ľudské práva, považuje rozhodnutie súdu za krok smerom k ochrane slobody prejavu.

„Rozhodnutie súdu oslobodiť autorov správy, ktorí využili svoje právo na kontrolu činnosti nadnárodnej korporácie, pomáha chrániť právo na slobodu prejavu. Okrem toho chráni prácu obrancov a obrankýň ľudských práv, ktorí sa snažia dosiahnuť, aby obchodné spoločnosti niesli zodpovednosť za svoje konanie.

Amnesty International je jednou z viac ako 20 mimovládnych organizácií, ktoré spoločne privítali oslobodzujúci rozsudok. Tieto organizácie vážne znepokojuje ochromujúci účinok podobných súdnych sporov, ktoré iniciujú mocné korporácie, na schopnosť organizácií občianskej spoločnosti, novinárov a obrankýň ľudských práv monitorovať porušovanie povinností obchodných spoločností, uviedol Mark Dummett.

Kolmar a ďalšie obchodné spoločnosti používajú SLAPP ako nástroj na umlčanie kritický hlasov

Podanie trestných a občianskoprávnych žalôb spoločnosťou Kolmar proti autorom a vydavateľom správy nesie znaky strategických žalôb s cieľom odradiť verejnosť od participácie na rozhodovaní o spoločnosti (tzv. SLAPP). Podľa Dummetta využíva firma Kolmar svoju neprimeranú moc a bohatstvo, aby formou SLAPP zastrašila a umlčala kritické hlasy. Prebiehajúce občianskoprávne spory spoločnosti Kolmar stále predstavujú existenčnú hrozbu pre mimovládne organizácie Public Eye a TRIAL International, ktoré správu zverejnili.

„Po dnešnom rozhodnutí by spoločnosť Kolmar mala chrániť ľudské práva v súlade so svojimi povinnosťami a zdržať sa ďalšieho obmedzovania práva obrancov a obrankýň ľudských práv na slobodu prejavu. To znamená aj nepodať odvolanie proti tomuto rozsudku a stiahnuť súvisiace občianskoprávne žaloby.

Švajčiarske štátne orgány by mali prijať všetky potrebné opatrenia a zabezpečiť, aby obchodné spoločnosti nemohli využívať lokálne zákony na umlčanie a zastrašovanie obrancov a obrankýň ľudských práv. Prvým krokom musí byť urýchlené prijatie reforiem, ktoré zabezpečia, aby sa ohováranie viac nepovažovalo za trestný čin. Švajčiarsko by tiež malo zaviesť komplexný právny rámec, ktorý poskytne záruky proti zneužívaniu SLAPP v občianskoprávnych konaniach. To zahŕňa aj stanovenie postupov na skoré zamietnutie žalôb,“ doplnil Mark Dummett.

Kontext situácie

Okresný súd Bern-Mittelland dnes ráno oslobodil troch autorov správy s názvom Pašovanie pohonných hmôt z Líbye: Švajčiarska obchodná spoločnosť sa plaví v zradných vodách. Autori správy, ktorú v roku 2020 vydali mimovládne organizácie Public Eye a TRIAL International, čelili obvineniam z trestného činu ohovárania. Správa tvrdí, že spoločnosť Kolmar, ktorá má sídlo vo Švajčiarsku a zaoberá spracovaním ropy a obchodovaním s pohonnými hmotami, mohla porušiť medzinárodné právo tým, že nakupovala palivo pochádzajúce zo siete sprostredkovateľov, ktorí čelia obvineniam z pašovania nafty z rafinérie Zawiya počas občianskej vojny v Líbyi. Spoločnosť Kolmar poprela, že by mala informácie o akejkoľvek nezákonnej činnosti súvisiacej s nákupom paliva z Líbye. Občianskoprávna žaloba za urážku na cti, ktorú spoločnosť podala proti vydavateľom a autorom správy, je stále na súde. Spoločnosť Kolmar požaduje od autorov odškodné vo výške 1,8 milióna USD.

Zistite viac o našej práci