Svetový deň proti trestu smrti

10. október je svetový deň boja proti trestu smrti. Pri tejto príležitosti sa konajú stretnutia, diskusie, koncerty, výstavy, tlačové konferencie, či zbieranie podpisov pod listy vládam. Tento rok sú zamerané na zrušenie trestu smrti v Afrike.

Napriek mnohým problémom s ochranou ľudských práv na tomto kontinente, vývoj svedčí o pozitívnom trende rušenia trestu smrti.
Senegal zrušil trest smrti pre všetky zločiny v decembri 2004. Libéria nezvratný trest zrušila v septembri 2005.
Z 53 štátov kontinentu už 13 zrušilo trest smrti a ďalších 20 v súčasnosti zastavilo vykonávanie popráv.
Prezident Kene sa v marci 2005 pred Komisiou OSN pre ľudské práva zaviazal, že krajina zruší trest smrti a informoval, že úrady zmenia všetky rozsudky trestov smrti na doživotné väzenie. Ústavný súd Ugandy sa vyslovil za ukončenie nariadenia, podľa ktorého je súd povinný za isté zločiny uložiť trest smrti.
Benin a Maroko majú moratórium na vykonávanie popráv. Zrušenie trestu smrti v Maroku je jednou z tém práve prebiehajúcich debát o legislatívnych zmenách.
V júli 2005 prijal Sudán dočasnú ústava, ktorá pred popravou chráni detských páchateľov. V Mali bolo obnovené moratórium na vykonávanie popráv, ktoré v roku 2004 vypršalo. V súčasnosti sa tamojšie súdy vyhýbajú rozsudkom na trest smrti.

Napriek progresívnym trendom, Afrika musí urobiť ešte veľký kus práce. Iba v Konžskej demokratickej republike bolo od roku 1997 popravených okolo 200 ľudí, vrátane detských delikventov. Väčšinu z nich odsúdili v súdnych procesoch, ktoré nerešpektovali základné štandardy pre spravodlivý súd. V roku 1999 bolo uvalené na trest smrti moratórium, ale v roku 2002 bolo zrušené.

Svetový deň vznikol ako iniciatíva Svetovej koalície proti trestu smrti. Patrí do nej 38 ľudskoprávnych organizácií, vrátane aj u nás pôsobiacej Amnesty International, ale aj asociácií sudcov, odborov, miestnych a regionálnych vlád, ktoré sa spojili v úsilí zbaviť svet nezvratného a omylného trestu smrti.