Svetový deň utečencov 2010

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov Amnesty International vyzýva štáty, aby znovu zdôraznili a potvrdili, že každý má právo vyhľadať a získať azyl v iných krajinách pred prenasledovaním, ako to stanovuje Všeobecná deklarácia ľudských práv v článku 14.

Hlavným medzinárodným nástrojom na ochranu utečencov je Dohovor o právnom postavení utečencov (Dohovor o utečencoch) z roku 1951, ktorý podpísalo 147 štátov sveta. Napriek tomuto nástroju je právo na azyl  výrazne ohrozované  politikami štátov po celom svete. Štáty musia zabezpečiť, aby ich aktivity  a politiky nebránili ľudom, ktorí utekajú pred prenasledovaním a porušovaním ľudských práv, od získania útočiska.

Ľudia hľadajú útočisko v iných krajinách, pretože nemajú inú možnosť. Sú prenasledovaní vo vlastnej vlasti  na základne svojho presvedčenia, alebo názorov. Je smutné, že až príliš často, namiesto nachádzania bezpečného prostredia v iných krajinách, sa  veľa z nich ocitne pred uzavretými hranicami.

Utečenci sa v krajinách, v ktorých žiadajú o azyl, veľmi často stretávajú s  xenofóbiou, sú zadržiavaní na veľmi dlhé obdobie, alebo musia čeliť veľmi zlým životným  podmienkam.Niektorým utečencom je odopretý spravodlivý procesu podania žiadosti o azyl a sú nútení k návratu do krajiny, kde im hrozí nebezpečenstvo.