Tajné popravy troch väzňov

V posledný novembrový deň tohto roku boli v Japonsku v tajnosti popravení traja väzni: Mijawaki Takaši, Fudžiwara Kijotaka a Oiši Kunikacu.

“K poprave väzňov odsúdených na trest smrti v Japonsku dochádza okamžitým rozhodnutím z minúty na minútu a nie je im ani dovolené rozlúčiť sa s rodinou. Je to bezočivá urážka ľudskej dôstojnosti,” uviedla Amnesty International, organizácia zaoberajúca sa ochranou ľudských.

Tohtoročné novembrové popravy sú prvými odkedy v decembri minulého roku Mori Joširo prevzal úrad predsedu vlády. Amnesty International už 6. júna a 5. septembra tohto roku, opakovane vydala stanovisko s obavou, že dôjde k vykonaniu popráv. Japonská vláda na stanoviská neodpovedala.

Podľa Amnesty International je vykonanie trestu smrti popretím základného práva na život a považuje ho za najkrutejšiu formu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania. AI zároveň vyzýva vládu aby zmenila všetky zostávajúce rozsudky trestu smrti a podnikla kroky na zrušenie tohto trestu. V Japonsku moratórium na trest smrti už v minulosti fakticky existovalo viac ako tri roky, od novembra 1989 do januára 1993.

Mijawaki Takaši bol popravený v Nagojskej väznici vo veku 57 rokov. Odsúdený bol na trest smrti v decembri 1989 za vraždu troch ľudí. Konečný rozsudok bol potvrdený v marci 1994. K poprave došlo takmer 11 rokov po odsúdení.

Fudžiwara Kijotaka (taktiež známy pod menom Kacuta Kijotaka) bol taktiež popravený v Nagojskej väznici, vo veku 52 rokov. Na trest smrti bol odsúdený v marci 1986 za vraždu ôsmich ľudí. Rozsudok bol s konečnou platnosťou potvrdený v januári 1994. Poprava bola vykonaná 14 rokov a deväť mesiacov po vynesení rozsudku.

Tretím popraveným je 55-ročný Oiši Kunikacu, popravený vo väzení Fukuoka. Za vraždu troch ľudí bol odsúdený bol v máji 1983. S konečnou platnosťou bol rozsudok potvrdený v apríli 1995. Popravený bol 17 rokov a osem mesiacov po vynesení rozsudku.

“Amnesty International vyzýva Japonsko, aby ukončilo s utajovaným, cynickým a svojvoľným uplatňovaním trestu smrti,” dodáva organizácia.

V rámci práce na zrušení trestu smrti sa Amnesty International na Slovensku zapojila aj do vrcholiacej kampane MORATÓRIUM 2000. Od marca do konca novembra 2000 spolu s laickým kresťanským Hnutím fokláre, zozbierali aktivisti oboch organizácií na Slovensku 17.782 podpisov pod výzvu za zavedenie celosvetového moratória na trest smrti.