Tisíca poprava v USA

30. novembra sa má v štáte Virgínia, USA uskutočniť tisíca poprava od roku 1976, kedy Najvyšší súd Spojených štátov znovu zaviedol trest smrti.

„Trest smrti neodstrašuje od zločinov. Naopak, dehumanizuje celú spoločnosť, vrátane traumatizovania väzenského personálu, ktorý popravy vykonáva. Peniaze vynakladané na tresty smrti by mohli byť efektívnejšie využité na pomoc obetiam a na preventívne programy znižujúce zločinnosť,“ upozorňuje Amnesty International. Zároveň opätovne vyzýva vládu USA, aby s okamžitou platnosťou všetky popravy zastavila.

Tisíci popravený má byť Robin Lovitt. V roku 1999 ho odsúdili na trest smrti za vraždu. Vzorku DNA, ktorá by podľa právnika mohla preukázať jeho nevinu, neúmyselne zničil úradník súdu, keď chcel urobiť poriadok a vyprázdniť sklad. Stalo sa tak ešte pred tým, ako sa Lovitt stihol proti rozsudku odvolať.

Lovitta mali pôvodne popraviť 11. júla 2005. Popravu odložili iba štyri a pol hodiny pred popravou. Odklad mal súdu umožniť, aby posúdil, či si prípad zaslúži preverenie krížovým výsluchom. Ale začiatkom októbra Najvyšší súd rozhodol, že sa už prípadom zaoberať nebude, a neposkytol žiadne ďalšie zdôvodnenie svojho rozhodnutia.

V máji 2005 Americké združenie riaditeľov súdnych laboratórií (American Society of Crime Laboratory Directors) kritizovala prácu súdneho laboratória štátu Virgínia. Vedúci laboratória nezabezpečil správnu procedúru testovania dôkazov v prípade Earla Washingtona, bývalého odsúdeného na trest smrti. Ten v roku 2000 dostal milosť po tom, ako opätovné testy DNA priniesli pochybnosti o jeho vine.

Od opätovného zahájenia popráv v roku 1977 bolo v USA z uličky trestu smrti prepustených 121 ľudí, pretože po opätovnom skúmaní ich súd uznal za nevinných. Avšak ďalších odsúdených popravili aj napriek vážnym pochybnostiam o ich vine na zločine, za ktorý boli odsúdení na trest smrti.

Nie všetci páchatelia, ktorí v USA spáchajú vraždu, dostanú trest smrti. Za posledných tridsať rokov neproporčne vzrástol počet odsúdených, ktorí boli chudobní, mentálne znevýhodnení, farební alebo tých, ktorí nemali prístup k dostatočnej právnej pomoci.

Osemdesiat percent všetkých popráv bolo vykonaných na juhu, iba v hŕstke štátoch USA. Takmer polovica zo všetkých popráv bola v štáte Texas a Virgínia. Verejnosť USA čoraz častejšie nastoľuje otázku o spravodlivosti a efektívnosti nezvratného trestu smrti. Najvyšší súd USA už zakázal popravy mentálne chorých a páchateľov, ktorí spáchali trestný čin ako deti.