Trest smrti 2020: Napriek pandémii COVID-19 niektoré krajiny nemilosrdne udeľovali tresty smrti a vykonávali popravy

TLAČOVÁ SPRÁVA AMNESTY INTERNATIONAL 
21. APRÍLA 2021

  • Egypt strojnásobil počet popráv vykonaných za rok 
  • Čína udeľovala trest smrti v rámci zákrokov proti mareniu úsilia o prevenciu COVID-19 
  • Spojené štáty americké počas bývalej vlády popravili z rozhodnutia federálnych orgánov za necelý polrok 10 ľudí 
  • Celosvetovo Amnesty International už tretí rok po sebe zaznamenala najnižší počet popráv za uplynulé desaťročie 

Ani bezprecedentné výzvy spojené s pandémiou COVID-19 neodradili 18 krajín od vykonávania popráv v roku 2020, uviedla dnes Amnesty International vo svojej výročnej globálnej správe o treste smrti. Organizácia síce zaznamenala celkový klesajúci trend, niektoré krajiny však naďalej udeľovali trest smrti, alebo dokonca vykonali viac popráv než v predchádzajúcom roku. To svedčí o ľahostajnosti k ľudskému životu v čase, keď sa celý svet sústredil na ochranu ľudí pred smrtiacim vírusom.

Medzi krajiny, ktoré vykonávali popravy v roku 2020, patria aj Egypt, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim rokom počet popráv strojnásobil, a Čína, ktorá oznámila tvrdý zásah proti trestným činom zasahujúcim do úsilia v oblasti prevencie COVID-19, následkom čoho bol odsúdený na smrť a popravený najmenej jeden muž. V USA administratíva prezidenta Trumpa obnovila federálne popravy po 17-ročnej prestávke a za menej ako šesť mesiacov tak poslala na smrť 10 mužov, pričom vo vykonávaní popráv pokračovali aj jednotlivé štáty USA. Vykonávanie trestu smrti obnovili aj India, Katar, Omán a Taiwan.

„Kým sa svet sústredil na hľadanie spôsobov, ako chrániť a zachraňovať životy ľudí počas pandémie, viaceré krajiny preukázali znepokojujúce odhodlanie uchyľovať sa k trestu smrti a popravovať ľudí bez ohľadu na to, čo sa deje,“ povedala Agnès Callamard, generálna tajomníčka Amnesty International.

„Trest smrti je ohavný trest a na vykonávaní popráv uprostred pandémie sa ešte viac ukazuje jeho krutá podstata. Bojovať proti popravám je ťažké aj v lepších časoch, ale pandémia spôsobila, že mnohým ľuďom čakajúcim na vykonanie trestu nebol umožnený osobný kontakt s právnym zástupcom či zástupkyňou a tí, ktorí im chceli poskytnúť podporu, sa často museli vystaviť značným zdravotným rizikám, ktorým sa rozhodne dalo vyhnúť. Využívanie trestu smrti za takýchto okolností je donebavolajúcim útokom na ľudské práva.“

Protiepidemické opatrenia mali vo viacerých krajinách vážne dôsledky pre prístup k právnemu poradenstvu a právu na spravodlivý proces. V Spojených štátoch obhajcovia a obhajkyne uviedli, že im nebolo umožnené odviesť kľúčovú prácu alebo sa osobne stretávať s klientmi a klientkami.

Päť krajín, ktoré vykonali najviac popráv 

Čína považuje celkový počet popráv a trestov smrti vykonaných v krajine za štátne tajomstvo a bráni sa nezávislej kontrole. Preto údaje Amnesty International o všetkých známych popravách nezahŕňajú popravy v Číne. Predpokladá sa však, že Čína popraví každý rok tisíce ľudí, čím sa radí ku krajinám, ktoré vykonali najviac popráv na svete. Za ňou nasledujú Irán (246+), Egypt (107+), Irak (45+) a Saudská Arábia (27). Tieto štyri krajiny dohromady vykonali 88 % všetkých zaznamenaných popráv v roku 2020. 

Egypt strojnásobil počet popráv, ktoré vykonal za rok, a vlani sa stal krajinou s tretím najvyšším počtom popráv na svete. Najmenej 23 popravených ľudí bolo odsúdených na smrť v prípadoch, ktoré súviseli s politickým násilím, po značne nespravodlivých súdnych procesoch poznačených nútenými „priznaniami“ a ďalším závažným porušovaním ľudských práv, vrátane mučenia a nútených zmiznutí. K prudkému nárastu popráv došlo v októbri a novembri, keď egyptské úrady popravili najmenej 57 ľudí – 53 mužov a štyri ženy. 

Hoci v Iráne opäť zaznamenali nižší počet popráv ako v predchádzajúcich rokoch, krajina čoraz viac využívala trest smrti ako nástroj politického útlaku voči disidentom a disidentkám, protestujúcim a etnickým menšinám v rozpore s medzinárodným právom. 

Mnohé krajiny v ázijsko-tichomorskej oblasti naďalej porušovali medzinárodné právo a normy, ktoré zakazujú používanie trestu smrti za zločiny, ktorých súčasťou nebolo úmyselného zabíjanie. Trest smrti za drogové trestné činy uložili v Číne, Indonézii, Laose, Malajzii, Singapure, na Srí Lanke, v Thajsku a Vietname; za korupciu v Číne a Vietname; a za rúhanie v Pakistane. V Bangladéši a Pakistane uložili tresty smrti súdy zriadené osobitnými právnymi predpismi, ktoré zvyčajne uplatňujú odlišné postupy ako bežné súdy. Na Maldivách naďalej čaká na vykonanie trestu smrti päť osôb, ktoré boli v čase spáchania trestného činu mladšie ako 18 rokov. 

Spojené štáty boli jedinou krajinou na americkom kontinente, ktorá v roku 2020 vykonávala popravy. V júli uskutočnila administratíva prezidenta Trumpa prvú federálnu popravu za uplynulých 17 rokov, a okrem 10 federálnych popráv päť štátov USA popravilo dohromady sedem ľudí.

Najmenej popráv za desaťročie 

Globálne Amnesty International zaznamenala v roku 2020 popravy najmenej 483 ľudí (okrem krajín, ktoré považujú údaje o treste smrti za štátne tajomstvo alebo o ktorých sú k dispozícii obmedzené informácie – Čína, Severná Kórea, Sýria a Vietnam). Akokoľvek šokujúco pôsobí toto číslo, ide o najnižší počet popráv zaznamenaných organizáciou Amnesty International za najmenej desaťročie. Predstavuje medziročný pokles o 26 % a až o 70 % v porovnaní s rokom 2015, keď počet popráv dosiahol maximum: 1 634. 

Podľa výročnej správy AI bol celkový pokles počtu popráv vo svete spôsobený znížením vykonaných popráv v niektorých krajinách, ktoré zachovávajú politiku trestu smrti. V menšej miere to bol dôsledok prerušenia výkonu popráv pre pandémiu COVID-19. 

Počet zaznamenaných popráv v Saudskej Arábii medziročne klesol o 85 % (zo 184 v roku 2019 na 27 v roku 2020). V Iraku počet popráv klesol viac ako o polovicu (zo 100 v roku 2019 na 45 v roku 2020). V Bahrajne, Bielorusku, Japonsku, Pakistane, Singapure ani Sudáne neboli v roku 2020 zaznamenané žiadne popravy – hoci v roku 2019 tieto krajiny popravy vykonávali. 

Celosvetovo počet známych vynesených rozsudkov ukladajúcich trest smrti (najmenej 1 477) medziročne poklesol o 36 %. Amnesty International zaznamenala pokles v 30 z 54 krajín, v ktorých súdy uložili trest smrti. Zdá sa, že vo viacerých prípadoch tieto poklesy súvisia s odkladmi a meškaním súdnych konaní, ku ktorým došlo v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

Medzi výnimky patria Indonézia, kde počet zaznamenaných trestov smrti medziročne vzrástol o 46 % (na 117 v roku 2020 z 80 v roku 2019), a Zambia, ktorá v roku 2020 uložila 119 trestov smrti, čo je o 18 viac ako v roku 2019, a zároveň najvyšší počet zaznamenaný v subsaharskej Afrike.

Čas zrušiť trest smrti  

V roku 2020 zrušili trest smrti Čad a americký štát Colorado, Kazachstan sa zaviazal zrušiť trest smrti podľa medzinárodného práva a Barbados dokončil reformy na zrušenie povinného trestu smrti. 

Do apríla 2021 celkový počet krajín, ktoré už zrušili trest smrti za akékoľvek trestné činy, stúpol na 108, zatiaľ čo 144 krajín ho zrušilo v právnom poriadku alebo praxi. Tento trend musí pokračovať.

„Napriek tomu, že niektoré štáty pokračovali v udeľovaní trestu smrti, celkový obraz roku 2020 bol pozitívny. Čad a americký štát Colorado zrušili trest smrti a známy počet popráv naďalej klesal – svet sa priblížil k tomu, aby sa tento krutý, nehumánny a ponižujúci trest konečne stal minulosťou,“ uviedla Agnès Callamard. 

„Už 123 štátov – čo je viac ako kedykoľvek doteraz – podporuje výzvu Valného zhromaždenia OSN na zavedenie moratória na popravy, čím zvyšujú tlak na tie štáty, ktoré sú tomuto cieľu vzdialené, aby ich nasledovali. Virgínia sa nedávno stala prvým štátom na juhu USA, ktorý zrušil trest smrti, zatiaľ čo v Kongrese čaká niekoľko návrhov zákonov na jeho zrušenie na federálnej úrovni. Keďže cesta k celosvetovému zrušeniu trestu smrti pokračuje, vyzývame Kongres USA, aby podporil legislatívne úsilie o zrušenie trestu smrti. 

Vyzývame vedúcich predstaviteľov a predstaviteľky všetkých krajín, ktoré ešte nezrušili tento trest, aby v roku 2021 zastavili štátom schválené a vykonávané zabíjanie. Budeme pokračovať v tejto kampani, kým trest smrti nadobro nezrušia všetky krajiny.“

Viac informácií a údajov o treste smrti za minulý rok nájdete na podstránke Trest smrti v roku 2020: Fakty a čísla.