Trest smrti v Bielorusku

Bieloruský prezident musí zaviesť okamžité moratórium týkajúce sa popráv, ktoré v budúcnosti počíta s úplným zákazom trestu smrti. Amnesty International zopakovalo svoje požiadavky, no uvítalo minulotýždňové rozhodnutie bieloruského Najvyššieho súdu, ktoré zrušilo trest smrti.

„Konečne sa veci pohli správnym smerom, musí však nasledovať moratórium na trest smrti, až pokým nebude tento krutý, neľudský a ponižujúci trest úplne zakázaný,“ hovorí Heather McGill, bieloruská výskumníčka Amnesty International.

 „Amnesty rozumie, že časť argumentov súdu vyplývala hlavne z obáv o spravodlivý proces. Ak je tomu tak aj v tomto prípade, tak bieloruský Najvyšší súd potvrdil nenahraditeľnosť súdnictva v zabezpečovaní dodržiavania spravodlivosti. Je to dôležité najmä v krajine, ktorá stále praktizuje trest smrti.“

Alyaksandr Haryunou (25r.), bol 14. júna odsúdený homelským krajským súdom za vraždu študentky z 20. septembra 2012. Jeho právnik sa proti súdnemu rozhodnutiu odvolal a zdôraznil porušenie práva na spravodlivý proces, vrátane obáv o jeho mentálne zdravie.

Momentálne sú dvaja ďalší ľudia odsúdení na smrť. Minulý rok boli v Bielorusku vykonané najmenej tri popravy.

Bielorusko je jediným európskym štátom, ktorý stále vykonáva trest smrti.