Trest smrti v roku 2010: Počet popráv klesá

Trest smrti sa týka stále menšieho počtu krajín. Podľa novej správy AI Rozsudky smrti a popravy v roku 2010 celkový počet popráv zaznamenaných Amnesty International klesol zo 714 v roku 2009 na 527 v roku 2010. Tento údaj nezahŕňa tisíce ľudí, ktorí boli s najväčšou pravdepodobnosťou popravení v Číne, skutočné čísla krajina tají. V minulom roku bol trest smrti vykonaný v 23 krajinách sveta. Medzi krajiny s najvyšším počtom popráv sa stále radí Čína, Irán, Saudská Arábia, USA a Jemen. Niektoré z nich boli v priamom rozpore s medzinárodným právom.

„Aj keď počet popráv klesá,  krajiny popravujú  za zločiny ako je drogovú trestná činnosť, ekonomické trestné činy, cudzoložstvo, či rúhanie. Porušujú tak medzinárodné dokumenty o ochrane ľudských práv, ktoré  zakazujú používanie trestu smrti s výnimkou najzávažnejších trestných činov.“  uviedol Salil Shetty, generálny tajomník Amnesty International.
Dve oblasti sveta, ktoré sú zodpovedné za najviac popráv na svete sú: Ázia a Blízky východ.

Čína popravila v roku 2010 z najrôznejších dôvodov tisícky ľudí. Usmrtení pritom boli aj ľudia, ktorí spáchali nenásilné trestné činy, výnimkou neboli ani nespravodlivé súdne procesy. Počet popráv v tejto krajine prevyšuje celkový počet trestov smrti vykonaných všetkými ostatnými krajinami sveta dohromady.
Irán, Pakistan, Saudská Arábia, Sudán a Spojené arabské emiráty uložili tresty smrti osobám, ktoré mali v čase spáchania trestných činov menej ako 18 rokov, čím ignorovali medzinárodné zákazy.

Významný počet popráv a rozsudkov smrti bol vydaný za zločiny spojené s drogovými deliktami. Medzi štáty, ktoré popravovali kvôli drogovej kriminalite patrí Čína, Egypt, Indonézia, Irán, Laos, Líbya, Malajzia, Thajsko, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia a Jemen.

Jediná krajina v Európe, ktorá vykonáva popravy je Bielorusko. V minulom roku  vykonalo dve popravy. „Sme nesmierne sklamaní, že Európska Únia neurobila viac, aby zabránila týmto a tiež ďalším poprávam vo svete,” uviedol Nicolas Beger, riaditeľ európskej pobočky Amnesty International.

Amnesty International v správe poukazuje aj na šesť krajín, ktoré vykonávanie popráv obnovili a jednu krajinu, ktorá dokonca pole pôsobnosti trestu smrti rozšírila.

„ Napriek pár spiatočníckym tendenciám nás vývoj situácie v roku 2010 privádza o čosi bližšie ku globálnemu zrušeniu trestu smrti.  Mongolský prezident vyhlásil moratórium na trest smrti, v krajine kde sú popravy predmetom štátneho tajomstva,  je to významný krok dopredu. Valné zhromaždenie OSN po tretíkrát a s väčšou podporou ako kedykoľvek predtým vyhlásilo celosvetové moratórium na trest smrti,“ povedal SalilShetty.
„ Svet bez trestu smrti je nielen možný, ale priam nevyhnutný,“ uviedol Salil Shetty. „ Otázka znie, ako dlho to bude trvať.“

Amerika

V USA bolo vynesených o tretinu menej rozsudkov ako v polovici 90.rokov. V marci 2011 sa Illinois  stal 16. štátom USA, ktorý zakázal trest smrti.

Ázia- oblasť Tichomoria

V Číne, Malajzii, Severnej Kórei, Singapúre a Vietname sa popravy vykonávajú, ale potvrdiť presné čísla nie je možné. Dostupné informácie z týchto piatich krajín hovoria o minimálne 82 popravách  vykonaných  Ázii.

Európa a Stredná Ázia

V roku 2009 neboli po prvýkrát v histórii zaznamenané žiadne popravy v Európe a v bývalom Sovietskom zväze. V marci 2010 Bielorusko vykonalo  dve popravy a boli vynesené tri rozsudky smrti.

Blízky Východ a severná Afrika

V roku 2010 bolo celkovo na Blízkom východe a v severnej Afrike zaznamenaných menej rozsudkov smrti a popráv ako v roku 2009. Rozsudok smrti bol často vynesený po nespravodlivom súdnom procese. Krajiny ako Alžírsko, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Maroko, Tunisko, či Spojené arabské emiráty  vyniesli v uplynulom roku rozsudky smrti, ich výkonu sa ale zdržali.

Subsaharská Afrika
V roku 2010 ďalšia z afrických krajín, Gabon, zrušila trest smrti, čím sa počet krajín Africkej únie, v ktorých je trest smrti zakázaný zvýšil na 16.  O štyroch krajinách sub-  saharskej Afriky sa vie, že sa v nich vykonávajú popravy: Botswana (1), Rovníková Guinea (4), Somálsko ( najmenej 8) a Sudán  (najmenej 6).

Bližšie informácie so štatistikami, ako aj celú správu AI o treste smrti nájdete na www.amnesty.org/en/death-penalty.