Uganda: Diskriminačné zákony napomáhajú represii a zneužívaniu

Amnesty International  zverejnila správu o represívnych a diskriminačných  právnych predpisoch prijatých v priebehu posledných 18 mesiacov v Ugande. Tie viedli k zvýšenému počtu prípadov potláčania ľudských práv, násiliu, homofóbii a rodovej diskriminácii. Správa “Vláda zákona – diskriminačná legislatíva a zneužívanie práv v Ugande“ podrobne opisuje ako tri časti zákonov porušujú základné  ľudské práva. Zákony tiež podnecujú diskrimináciu a ponechávajú jednotlivcov bez nároku na spravodlivosť.

„Násilie v Ugande je štátom schválený akt, a to kvôli diskriminačným právnym predpisom, ktoré narúšajú práva jednotlivcov, ktoré sú zaručené ústavou krajiny. Vláda musí okamžite konať a prepracovať  tieto zákony,” povedala Sarah Jacksonová, regionálna riaditeľka Amnesty International pre východnú Afriku.

Správa Amnesty International dokumentuje vplyv ľudských práv  na  prijaté zákony (zákon o udržiavaní verejného poriadku, zákon o boji proti pornografii  a už neplatný zákon o boji proti homosexualite). Tieto zákony boli prijaté ugandským parlamentom a stali sa právoplatnými  v období medzi augustom 2013 a februárom 2014.

Sloboda zhromažďovania a združovania

Správa podrobne opisuje ako  Zákon o udržiavaní verejného poriadku má vplyv na právo na slobodu zhromažďovania. Zákon zavádza rozsiahle obmedzenia, ktoré sa tykajú verejných zhromaždení. Na základe toho, polícia potlačila zhromaždenia opozičných politických skupín. ,,Zákon o udržaní verejného poriadku má škodlivý vplyv na schopnosť občianskej spoločnosti organizovať  sa,” hovorí Jacksonová. Miesto toho aby zákon uľahčoval pokojné demonštrácie, tak  ich obmedzuje.

 

Zneužívania práv

V čase, keď bol zákon ohľadne homosexuality v platnosti, osoby identifikované alebo považované za LGBTI jednotlivcov/kyne boli svojvoľne zatýkané. Niektoré osoby boli surovo zmlátené políciou, ďalšie boli  zadržané vo väzbe.

Pár dni po podpísaní zákona proti pornografii, boli ženy prenasledovane políciou. Jednej právničke sa vyhrážalapolícia, že ju zatknú kvôli oblečeniu, ktoré mala na sebe. V dôsledku tohto zákona ľudia identifikovaní  ako  LGBTI  jednotlivci/kyne sa museli  vysťahovať   zo svojich príbytkov.Mnoho z nich stratilo prácu.

Počas platnosti zákona ohľadom homosexuality a po uzákonení zákona proti pornografii, sa LGBTI osoby a ženy stali objektom davových útokov v uliciach. Nejasná formulácia týchto zákonov spôsobila,  že ich široká  verejnosť interpretovala veľmi nebezpečným spôsobom, „Vláda nebola schopná tieto zákony primerane vysvetliť. Tým nesie spoluúčasť na týchto zneužívaniach, ku ktorým dochádza,” povedala Sarah Jacksonová.

Po niekoľkých útokoch, kedy ženy boli násilne na ulici davmi vyzlečené, polícia verejne vyhlásila, že zákon proti pornografii nedáva  verejnosti právo  vyzliecť ženy. Úrady ale nevydali verejné vyhlásenie súvisiace s homofóbnymi narážkami a útokmi. Zároveň sa vláda zaviazala prepracovať  zákon proti pornografii, ale ani po ôsmich mesiacoch nedošlo k väčším zmenám.

Vplyv na zdravotnú starostlivosť

Zákon proti homosexualite bol tiež určený na obmedzenie pomoci utečencom. Prvým prípadom je projekt pre práva utečencov (organizácie, ktorá podporuje žiadateľov o azyl). Väčšina služieb organizácie bola od marca 2014 pozastavená na základe vykonštruovaných obvinení, ktoré sa týkajú propagácie homosexuality.

Druhým prípadom boli policajné razie v apríli 2014 v súvislosti s Walter Reed projektom (projekt venovaný výskumu vírusu HIV). Razie vystrašili  niekoľkých LGBTI ľudí natoľko, že dotyční mali obavy využiť zdravotné služby. V dôsledku toho, ministerstvo zdravotníctva v júni 2014 vydalo smernicu, ktorá stanovuje princíp nediskriminácie v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Napriek týmto krokom, je celková schopnosť inštitúcií poskytovať zdravotnú starostlivosť negatívne ovplyvnená práve zákonom proti homosexualite.

 
Na koho sa obrátiť o pomoc?


Obete zneužívania majú strach zo strany verejnosti nahlásiť tieto činy, a preto si nemôžu uplatniť právo na nápravu súdnou cestou .”Neschopnosť polície vyšetrovať zneužívania vedie k beztrestnosti. Tá je verejnosťou tolerovaná a dokonca propagovaná samotným štátom,“ povedala Sarah Jacksonová. Aj napriek tomu, že zákon proti homosexualite bol zrušený, jeho účinky sú stále viditeľné. Amnesty International preto vyzýva ugandskú vládu aby zrušila diskriminačnú legislatívu, a aby zabezpečila, aby vláda nenapomáhala zneužívaniu ľudských práv. Vláda musí chrániť všetkých obyvateľov  Ugandy, vrátane žien, LGBTI ľudí a politických aktivistov.
Táto správa je založená na výskume Amnesty International v Ugande. Výskum  bol realizovaný v marci, apríli a auguste roku 2014. Časť výskumu bola vykonaná v spolupráci s Human Rights Watch. Amnesty International urobila osobné pohovory  so 42 dotknutými osobami a zorganizovala skupinové diskusie s ďalšími 57 jednotlivcami, medzi ktorými nechýbali  pracovnici a zástupcovia 30tich organizácií občianskej spoločnosti. Rozhovory sa konali v Kampala, Entebbe a Mbarara.