Ukrajina: Kyjevskí predstavitelia zmenili názor na pochod Pride

Iba niekoľko dní pred tým, ako sa mal v ukrajinskom Kyjeve konať historicky prvý Pride pochod, mestský súd ho zakázal. Dôvodom zákazu,  ktorý odznel na štvrtkovom zasadnutí súdu boli Kyjevské dni v centre mesta, ktoré sa mali konať dňa 25. mája, v rovnaký deň ako plánovaný Pride pochod.Po prvýkrát zakázala mestská rada počas Kyjevských dní všetky podujatia, ktoré nie sú organizované mestom.

Počas súdneho konania poukázalo mesto na možnosť útokov na LGBTI aktivistov a aktivistky, ktorí organizujú pochod a to aj napriek predchádzajúcemu uisteniu polície o tom, že dokáže zabezpečiť ochranu demonštrantov počas pochodu PRIDE. Minulý rok sa plánovaný pochod musel zrušiť práve kvôli hrozbe útokov zo strany extrémnej pravice.

“Toto rozhodnutie robí mestu Kyjev medvediu službu – namiesto toho, aby bolo jeho obyvateľom umožnené zapojiť sa do osláv, predstavitelia mesta si vyberajú, kto sa osláv smie zúčastniť a kto nie. Takáto diskriminácia sa nesmie tolerovať,” povedal Max Tucker z Amnesty International Ukrajina.

Na súde sa organizátori PRIDE odvolávali na článok 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach /článok uvádza, že právo na slobodu zhromažďovania možno obmedziť iba vo výnimočných prípadoch, ak ide napr. o záujmy národnej bezpečnosti alebo verejnej bezpečnosti/, tiež uviedli niekoľko prípadov, v ktorých Európsky súd pre ľudské práva neuznal zákazy pochodov PRIDE a takisto poukázali na list od Amnesty International a Human Rights Watch, v ktorých žiadajú ukrajinské úrady o povolenie pochodu PRIDE.

Sudca na citované prípady Európskeho súdu nereagoval a uviedol, že organizátori musia podať oznámenie o konaní pochodu s dostatočným časovým predstihom, tak aby polícia mohla zmobilizovať svoje sily  – čím naznačil, že aj nové oznámenie pre podujatie konajúce sa mimo centra mesta môže byť zablokované.

Organizátori pochodu  prvý krát oznámili termín pochodu dňa 11. apríla a predstavitelia mesta odvtedy  na častiach plánovanej trasy pochodu dvakrát zarezervovali rôzne iné podujatia, vrátane hudobného predstavenia a bicyklového závodu. Organizátori pochodu PRIDE plánujú podať nové oznámenie o konaní pochodu na novej trase mimo centra mesta.

Amnesty International ako aj ďalšie organizácie vyzývajú predstaviteľov mesta Kyjev, aby umožnili bezpečný pochod PRIDE. Európska únia spolu s inými medzinárodnými zastupiteľstvami v Kyjeve takisto vystúpili na podporu podujatia.

Tí, ktorí protestovali proti pochodu a plánovali vlastnú demonštráciu sa takisto zúčastnili súdu. “Je zrejmé, že ich cieľom bolo umlčať LGBTI komunitu, na ktorej sa tiež podieľalo aj mesto a mestský súd. Ukrajinské úrady musia zaručiť všetkým bez diskriminácie ochranu ich práv na slobodu slova a zhromažďovania,” povedal Tucker.