USA: Hrozby zamietnutia milosti pre Snowdena zaváňajú možným trestným stíhaním

Akékoľvek potenciálne trestné stíhanie informátora Edwarda Snowdena, vzťahujúce sa na jeho odhalenia porušovania ľudských práv vládou USA, znamená politické prenasledovanie, hovorí Amnesty International.

Vyjadrenia hlavných politických predstaviteľov z Bieleho domu a zákonodarcov USA, z 2. – 3. novembra 2013, zhrnuli, že bývalý člen tajných služieb, ktorému bol udelený dočasný azyl v Rusku, by nemal dostať milosť za odhalenie informácií o rozsiahlej spravodajskej činnosti USA.

“Edward Snowden ako informátor, ktorý zverejnil informácie o nezákonnom globálnom spravodajskom programe USA, na základe ktorého bolo porušené právo na súkromie miliónov ľudí, má právo požiadať o azyl v zahraničí, hlavne z dôvodu oprávneného strachu z trestného stíhania zo strany USA” hovorí Erika Guevara Rosas, programová riaditeľka Amnesty International pre Ameriku. “Výzvy amerických politikov, aby Snowdenovi nebola udelená milosť, iba potvrdzujú, že v USA nemôže čeliť spravodlivému súdnemu procesu. Pokiaľ by bol Snowden stíhaný za svoje vyjadrenia o porušovaní ľudských práv americkou vládou, znamenalo by to porušenie jeho práva na slobodu prejavu a stíhanie za jeho politické názory”.

Členovia vlády USA, vrátane Johna Kerryho, označujú Snowdena za „zradcu“, čím vznášajú vážne pochybnosti o spravodlivosti akéhokoľvek súdneho procesu, ktorý by bol proti nemu v USA vedený.

Vláda USA obvinila Snowdena v zmysle Zákona o špionáži, podľa ktorého ohrozil verejný záujem tým, že informoval o obrane podľa zákonov USA. Pokiaľ by bol na súde uznaný vinným, hrozilo by mu odňatie slobody až na 10 rokov za každý bod obžaloby.

Podľa verejne dostupných informácií je Amnesty International presvedčené, že Snowden nevyhnutne potrebuje ochranu dostupnú utečencom, resp. inú medzinárodno-právnu ochranu.  Táto ochrana mu však môže byť poskytnutá len na základe spravodlivého a adekvátneho posúdenia  žiadosti nezávislým  a príslušným orgánom v štáte, v ktorom mu bol udelený azyl.

Odkedy Snowden odhalil predmetné informácie, Amnesty International opakovane vyzývalo orgány USA, aby sa vyjadrili k ohrozeniu súkromia, ktoré vzniklo používaním digitálnych spravodajských programov.

“Je šokujúce v akom rozsahu americký bezpečnostný aparát použil tajné súdy, ktoré tak umožnili rozsiahle a systematické zásahy do práva na súkromie ľuďom žijúcim v USA, ako aj na celom svete,” hovorí Erika Guevara Rosas.