USA: Popravy po mučení a nespravodlivých procesoch majú byť spravodlivosťou?

Správy z Pentagonu, podľa ktorých USA žiadajú trest smrti pre šiestich obvinených väzňov z Guantánama, vyvolávajú ďalšie pochybnosti o spôsobe vedenia takzvanej „vojny proti terorizmu“ touto krajinou, uviedla dnes Amnesty International (AI). Guantánamo, ktoré je už dnes ikonou nezákonnosti, sa tak môže stať i miestom popráv po procesoch, ktoré ani zďaleka nespĺňajú štandardy spravodlivosti. Vláda USA žiada totiž pre šiestich väzňov trest smrti. 

Správy z Pentagonu, podľa ktorých USA žiadajú trest smrti pre šiestich obvinených väzňov z Guantánama, vyvolávajú ďalšie pochybnosti o spôsobe vedenia takzvanej „vojny proti terorizmu“ touto krajinou, uviedla dnes Amnesty International (AI).

„Od teroristických útokov z 11. septembra 2001 AI žiada, aby USA presadzovali spravodlivosť a bezpečnosť v rámci zákona a pri rešpektovaní univerzálnosti ľudských práv,” vyjadril sa Rob Freer, výskumník AI pre USA. „Vláda Spojených štátov však v tomto smere systematicky zlyháva, čo dokazuje nielen spôsob, akým sa s týmito väzňami zaobchádzalo v priebehu uplynulých šiestich rokov, ale aj to, že podľa najnovších správ majú o ich vine či nevine rozhodovať vojenské komisie.”

Piatich zo spomínaných mužov zadržiavala americká CIA viac ako tri roky tajne. Následne boli v septembri 2006 prevezení na Guantánamo. Stali sa obeťami vynútených zmiznutí – čo je z pohľadu medzinárodného práva samo o sebe zločinom – a CIA potvrdila, že aspoň jedného z nich, Chalida Šejk Mohameda, podrobili tzv. “simulovanému topeniu”.

“Waterboarding, čiže simulované topenie, je druhom mučenia a mučenie je medzinárodným zločinom. Napriek tomu za jeho spáchanie doteraz nebola vyvodená žiadna zodpovednosť. Beztrestnosť vo vzťahu k programu, ktorý uplatňuje CIA je charakteristickou črtou „vojny proti terorizmu“ pod vedením USA,” dodáva Rob Freer.

Mohamed al-Kahtani, ďalší z obvinených, bol podrobený mučeniu a inému neľudskému zaobchádzaniu na Guantáname na sklonku roku 2002. V tomto období sa stal obeťou sexuálneho ponižovania, bol mu odopieraný spánok, mučili ho metódami hooding a white noise (druhy mučenia vedúce k stavom zmätenia a psychologickým poruchám), hlasnou hudbou a extrémnym teplom a chladom. Napriek tomu Pentagon usúdil, že nedošlo k žiadnej forme neľudského zaobchádzania.

„Pentagon, spolu s prezidentom USA majú nemalý vplyv na fungovanie vojenských komisií,” zdôrazňuje Rob Freer. “Inak povedané, tieto neštandardné tribunály neexistujú nezávisle od vládnej moci v krajine, naopak, práve tá umožňuje a ospravedlňuje systematické porušovanie ľudských práv osôb zadržiavaných na Guantáname.”

AI je vážne znepokojená informáciou, že dôkazy získané mučením a iným neľudským zaobchádzaním budú prípustné pri posudzovaní miery viny šiestich zadržiavaných. Nehovoriac o tom, že samotné vojenské komisie nespĺňajú kritériá spravodlivých súdnych orgánov, tak ako ich určuje medzinárodné právo.

Guantánamo, ktoré je už dnes ikonou nezákonnosti, sa tak môže stať i miestom popráv po procesoch, ktoré ani zďaleka nespĺňajú štandardy spravodlivosti. Vláda USA žiada totiž pre šiestich väzňov trest smrti. AI vystupuje proti tomuto trestu za každých okolností. Vyše polovica krajín sveta jeho používanie už zakázala.

“Len pred niekoľkými týždňami prijalo Valné zhromaždenie OSN globálne moratórium na výkon trestu smrti. USA ho teraz žiada po procesoch, ktoré boli od základov nespravodlivé. Medzinárodné spoločenstvo musí pre obvinených žiadať procesy pred nezávislými a nestrannými súdmi. Za žiadnych okolností im však nesmie byť udelený trest smrti.“