V Albánsku chcú zakázať svadby pre fyzicky a mentálne postihnutých

Tirana chystá právne úpravy, ktoré by postihnutým ľuďom zakázali ženiť a vydávať sa. 

Tieto návrhy by sa mali dostať do Albánskeho rodinného zákonníka a znemožnili by tak založiť si rodinu pacientom s určitými fyzickými a psychickými bariérami.
Amnesty International je hlboko znepokojená týmito správami a varuje: ,, Právo vydať, či oženiť sa a založiť si rodinu na základe slobodného rozhodnutia je zakotvené v medzinárodných zmluvách, ktoré Albánsko podpísalo. Navrhované zmeny ich vážne porušujú.“
Pred akoukoľvek legislatívnou zmenou, ktorá ovplyvňuje život postihnutých ľudí, sú nutné konzultácie s medicínskymi a právnymi expertmi, a hlavne s predstaviteľmi tých, ktorých sa to najviac týka: s postihnutými.
Ak budú nové právne úpravy schválené, v Albánsku sa nebudú môcť ženiť a vydávať ľudia trpiaci na schizofréniu, maniodepresiu, AIDS, či vrodené krvné choroby. Na civilnom obrade budú musieť mladomanželia ukázať potvrdenie od lekára, že nemajú žiadnu z týchto chorôb. Amnesty upozorňuje, že tieto návrhy nekolidujú iba s medzinárodnými zmluvami, ale aj so samotnou Albánskou ústavou. Manželstvá by mali byť obmedzované len vtedy, ak je jasné, že jedna z osôb nechápe podstatu a dôvod obradu. Pohlavne prenosná nákaza nemôže byť dôvodom na neuznanie platnosti obradu.
Amnesty International vyzýva albánsku vládu, aby prijala opatrenia, ktoré zabránia diskriminácii ľudí s mentálnymi a fyzickými bariérami. Okrem toho im má umožniť prístup k vzdelávaniu a poradenstvu, aby získali o inštitúte manželstva dostatok informácií.