V Česku odškodnia ženy, ktoré nezákonne sterilizovali, na Slovensku na spravodlivosť stále čakajú.

AMNESTY INTERNATIONAL
Tlačová správa
22. júla 2021

Český senát dnes konečne schválil odškodnenie tisícok rómskych žien, ktoré československé, respektíve následne české štátne orgány nezákonne sterilizovali v rokoch 1966 až 2012. Schváleniu predchádzala dlhodobá kampaň za spravodlivosť, na čele ktorej stáli ženy, ktoré samy boli tomuto zákroku podrobené.

Výskumníčka Amnesty International v Českej republike Barbora Černušáková povedala: „V bývalom Československu sterilizovali tisíce žien, prevažne Rómky. Donútili ich podpísať formuláre o súhlase so zákrokom, často počas pôrodu alebo keď sa zotavovali z cisárskeho rezu. V mnohých prípadoch im nepovedali, čo vlastne podpisujú. Išlo o hrubé porušenie ich práv – vrátane práva nebyť podrobené mučeniu či inému zlému zaobchádzaniu – a skutočne hanebnú kapitolu dejín našej krajiny.“

Dnešné hlasovanie konečne otvorí cestu k spravodlivosti pre ženy, ktoré nezákonne sterilizovali. Po celé desaťročia museli tieto odvážne ženy žiť s traumou, ktorej ich podrobili štátne orgány, a napriek tomu sa nikdy nevzdali a neprestali bojovať za svoje práva.

Barbora Černušáková

Elena Gorolová, ktorú tiež nezákonne sterilizovali a už roky sa zasadzuje za spravodlivosť, uviedla: „Zákon o odškodnení pre mňa po všetkých tých rokoch zápasu veľa znamená. Aj keď sa nám vláda v roku 2009 ospravedlnila, nestačilo to. Nevzala som sa a silu mi vlievalo vedomie, že spolu so mnou sú tu aj ostatné ženy, ktoré utrpeli sterilizáciou a museli s tým žiť.“

„Žiadne peniaze nám nenavrátia možnosť mať viac detí, ale kompenzácia je dôležitá z hľadiska spravodlivosti. Za celé tie roky sa veľa udialo. Zostarli sme a niektoré z nás zomreli, ale stále som si hovorila: ‚nemôžeš to nechať tak‘.“

Náš boj sa ešte neskončil. Naša dobrovoľnícka skupina teraz pomôže dotknutým ženám pripraviť dôkazy a predložiť žiadosti o odškodnenie. Nebude to ľahké, ale tieto ženy si to zaslúžia.

Elena Gorolová

Boj rómskych žien, ktoré nezákonne sterilizovali, sa nekončí ani na Slovensku. Naopak, Slovensko sa dodnes za nezákonné sterilizácie neospravedlnilo, ani zatiaľ neschválilo schému na odškodnenie žien, ktoré tomuto nezvratnému zákroku podrobili.

Vládu SR pritom na to vyzval Výbor OSN pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva (November 2019). Podľa tejto výzvy by Slovensko malo zabezpečiť nezávislé a transparentné vyšetrenie prípadov nútených sterilizácií rómskych žien, vrátane spoluviny štátnych predstaviteľov. Zároveň by malo týmto ženám poskytnúť adekvátnu náhradu škody – jednak garanciu, že sa takéto prípady nebudú opakovať, avšak primárne schému odškodnenia, na ktorú v uplynulých dňoch vládu SR vyzvala aj Rada Európy.

Slovensko by si malo zobrať príklad a čo najskôr zabezpečiť ženám, ktoré nútene sterilizovali, prístup k spravodlivosti a odškodneniu. Poukazujú na to dlhodobo Poradňa pre ľudské a občianske práva, Verejná ochrankyňa práv, ale najmä samotné rómske ženy, ktoré si prešli touto traumatizujúcou skúsenosťou.

Rado Sloboda

„Po rokoch ignorovania tejto hrozivej nespravodlivosti sa konečne v Českej republike vyrovnávajú s tým, ako hrubo štátne orgány porušovali ľudské práva rómskych žien, ktorým sa dostane aspoň symbolického zadosťučinenia. Slovensko by si malo zobrať príklad a čo najskôr zabezpečiť ženám, ktoré nútene sterilizovali, prístup k spravodlivosti a odškodneniu. Poukazujú na to dlhodobo Poradňa pre ľudské a občianske práva, Verejná ochrankyňa práv, ale najmä samotné rómske ženy, ktoré si prešli touto traumatizujúcou skúsenosťou. Štátne orgány a ich predstavitelia zničili týmto ženám životy. Nemôžeme preto už ďalej čakať na to, kým sa dostanú k spravodlivosti,“ povedal riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

K nezákonným sterilizáciám dochádzalo v kontexte rozsiahlej diskriminácie Rómok a Rómov, ktorá ovplyvňovala všetky aspekty ich každodenného života a pokračuje i dodnes. Od škôl v Českuna Slovensku, cez zamestnanie, až po bývanie, vo všetkých sférach bežne zažívajú rasovú segregáciu, pričom sú vytláčané a vytláčaní na okraj spoločnosti.

Osobitný spravodajca OSN pre mučenie jasne pomenoval, že sterilizácia je invazívny a nezvratný zákrok. Ak neslúži na liečebné účely a je vykonaná bez slobodného a informovaného súhlasu, predstavuje mučenie alebo zlé zaobchádzanie, ktoré je zakázané v článku 3 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Pozadie prípadu

Po rokoch úsilia žien, ktoré boli nezákonne sterilizované a medzi ktoré patrí aj Elena Gorolová, sa im česká vláda v roku 2009 za nezákonné sterilizácie ospravedlnila. Avšak doteraz im bolo ich právo na nápravu vážnej ujmy, ktorú utrpeli, odopierané a akákoľvek forma súdnej nápravy bola pre väčšinu preživších nedostupná z dôvodu premlčania.

Podľa českého Verejného ochrancu práv v bývalom Československu sterilizovali tisíce rómskych žien. Návrh na odškodnenie, ktorý schválil Senát, sa vzťahuje na každú osobu, ktorú nezákonne sterilizovali v období od roku 1966 do roku 2012.

Ženy, ktoré takto nezákonne sterilizovali, budú mať nárok na odškodné vo výške 300-tisíc českých korún, o ktoré je potrebné požiadať prostredníctvom ministerstva zdravotníctva do troch rokov od nadobudnutia účinnosti zákona.

Nový zákon stanovuje pre ženy, ktoré tomuto zákroku podrobili, postup pri podávaní žiadosti o odškodnenie. Ten od nich vyžaduje predloženie dôkazov, o ktoré svoj nárok opierajú, ako aj opis ich prípadu vrátane názvu nemocnice, v ktorej ich nezákonne sterilizovali.

Ako dokumentuje Európske centrum pre práva Rómov a Rómok (European Roma Rights Centre), sterilizáciu často vykonávali popri cisárskom reze alebo ženám dávali podpísať formuláre o súhlase so zákrokom v situáciách, keď práve prežívali veľké pôrodné bolesti alebo stres. Vyskytli sa však aj prípady, keď rómske ženy podstúpili sterilizáciu po hrozbách, že im odoberú deti a umiestnia ich do detských domovov, alebo že im vezmú sociálne dávky.