V Keni sú mnohé ženy zneužívané vo svojich vlastných domovoch

Zákonodarcovia porušovanie ľudských práv, ktoré sa odohráva za dverami domácností dlho ignorovali. V súkromí tak nič nekládlo prekážky násiliu, ktoré ostávalo nepotrestané. Amnesty International zahájila v marci Kampaň za ukončenia násilia na ženách v Keni. 

Keňa

Znásilnenie – zviditeľnenie zločinu

V Keni sú mnohé ženy fyzicky a sexuálne zneužívané vo svojich vlastných domovoch. Naším cieľom je, aby bolo znásilnenie – aj v rámci manželstva – klasifikované ako trestný čin, aby boli vytvorené mechanizmy pre jeho vyšetrenie a aby došlo k zjednodušeniu systému podávania správ o znásilneniach.

Medzičasom nastal mierny pokrok a do parlamentu sa dostal zákon na ochranu rodiny. Mnohí ho však vnímajú ako ženský zákon a majú voči nemu apriórny odpor. Začína sa tvrdý boj za jeho presadenie.

Slová, slová

Vláda nezabúda zdôrazňovať svoj zámer presadzovať rodovú rovnosť, no zatiaľ pre ňu veľa nespravila. Generálny prokurátor v roku 1999 ohlásil vytvorenie špeciálneho výboru pre ženy, ktorý pomohol vymáhateľnosti zákonov zabezpečujúcich rodovú rovnosť. Výbor však dodnes nevznikol, a organizácie venujúce sa ľudským právam v Keni prokurátorove slová označili za prázdne sľuby.

Prekážky na ceste k spravodlivosti

Násilie na ženách zakazujú medzinárodné dohovory aj keňská ústava. Naďalej však ostávajú v platnosti zákony, ktoré ženy diskriminujú a vláda neprejavuje ochotu podporiť novú legislatívu.

Hnutia bojujúce za rodovú rovnosť v minulosti čelili silnému odporu. Zákon o rodovej rovnosti ako aj program posilnenia postavanie žien sa do parlamentného programu nikdy nedostali.

Mnohé ženy, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, sú príliš spútané kultúrnymi zvykmi a nečinnosťou štátu, takže žiadnu kompenzáciu nežiadajú. Hrozí im, že si znepriatelia rodinu a komunitu a výhliadky, že v boji za spravodlivosť uspejú sú minimálne. Ženy, ktoré sa predsa len rozhodnú nevzdať, musia čeliť systému, ktorý prehliada, popiera a dokonca aj odpúšťa násilie na ženách.

Hoci keňský trestný poriadok považuje znásilenie za zločin, presnejšie “prečin proti morálke”, znásilnia v rámci manželstva sa netýka. Vychádza totiž zo zvykového práva, podľa ktorého uzavretím manželstva vzniká súhlas so sexuálnym stykom. Žiadny súd v Keni takýto výklad dosiaľ nespochybnil. Aj prípady manželských znásilnení, ktoré sa dostali pred súd skončili len minimálnymi trestnými sadzbami pre páchateľov.

Blýskanie na lepšie časy

Keňský parlament momentálne rokuje o zákone, ktorý môže výrazne pomôcť ženám hľadajúcim spravodlivosť. Zákon o ochrane rodiny by súdom umožnil riešiť prípady domáceho násilia. Napriek mnohým nedostatkom – neuznáva napríklad manželské znásilnenie – rozlišuje sexuálne, psychické ako aj fyzické násilie. Voči zákonu však existuje silný odpor a mnohí ho vnímajú ako ženský zákon a nie ako zákon na ochranu rodiny.

Jeden z právnikov pre Amnesty International skonštatoval, že je Keňa patriarchálnou spoločnosťou – v parlamente prevládajú muži a problém domáceho násilia považujú za rodinnú vec.

Aktivisti bojujúci za dodržiavanie ľudských práv sa v súčasnosti snažia získať vplyvných členov parlamentu, ktorí by presadili jeho prijatie. Ak ho teraz odmietnu, bude musieť byť predložený znova, čo bude znamenať stratu niekoľkých mesiacov, v horšom prípade aj rokov.

Zapojte sa!

Posielajte faxy alebo listy Keňským politikom! Požiadajte ich, aby podporili prijatie Zákona o ochrane rodiny. Zákon sa na rokovanie parlamentu dostane zrejme už v priebehu tohto mesiaca. Buďte preto pri vašej akcii rýchli!

Listy adresujte:

Hon. Raila Odinga
Minister for Energy

Hon. Mwai Kibaki

Leader of official opposition

Hon. Kiraitu Murungi 
Member of the Administration of Justice and Legal Affairs parliamentary committee

Hon. Odongo Omamo
MP for Muhurani Constituency

Hon. Peter Oloo Aringo
MP for Alego Constituency

Hon. Odongo Omamo
MP for Muhurani Constituency

Hon. Otieno Kanjwang
MP for Mbita Constituency

Hon. Ochilo Ayacko 
MP for Rongo Constituency

Hon. Newton Kulundu
MP for Urambu Constituency

Hon. Simeon Nyachae
MP for Nyaribar Chache Constituency

Spoločná adresa je:

National Assembly
Parliament Building
Parliament Road
PO Box 41842
Nairobi
Kenya
Fax: +254 2 336 589

Príklad listu:

Dear

I would like to congratulate the Kenyan authorities on passing the Human Rights Bill and the Children’s Act. These are extremely important pieces of legislation and a testament to Kenya’s commitment to upholding the rights of all Kenyans, including the most vulnerable, and allowing them to live free from human rights abuses. However, I am gravely concerned about reports of the high incidents of domestic violence in Kenya. I am particularly preoccupied by the lack of remedies available to victims of domestic violence under current legislation.

Domestic violence constitutes a fundamental violation of a person’s human rights and should be stopped at all costs. I urge you as a member of parliament to use your power to send a clear message to those who commit domestic violence that such behaviour will not be tolerated by voting in favour of the Domestic Violence (Family Protection) Bill 2002.

Yours faithfully,

Slovenská verzia:

Vážený pane,

veľmi ma teší, že bol v Keni prijatý zákon o ľudských právach a zákon o deťoch. Ide o dôležité normy, ktorými sa Keňa zaviazala rešpektovať práva všetkých svojich občanov, vrátane tých najzraniteľnejších. Veľmi ma však znepokojuje vysoký výskyt prípadov domáceho násilia v Keni. Tento fakt ešte viac zhoršuje nedostatok nápravných prostriedkov, ktoré majú obete k dispozícii.

Domáce násilie je porušuje ľudské práva a musí byť za každú cenu zastavené. Vyzývam Vás, aby ste ako člen parlamentu využili všetku svoju moc a vyslali násilníkom jasný signál, že ich správanie nebude tolerované. Podporte, prosím, Zákon na ochranu rodiny!

S úctou,