Vyhodnotenie 1. kola súťaže Úvahy o bývaní 

Amnesty International Slovensko vyhlasuje výsledky 1. kola ľudskoprávnej súťaže Úvahy o bývaní pre žiakov a žiačky stredných škôl s tematikou práva na bývanie, ktorá prebiehala počas marca 2024. 

Mladí ľudia vo veku od 15 do 19 rokov mali za úlohu napísať krátku úvahu na 6 rozličných tém týkajúcich sa práva na bývanie. Jednotlivé témy predstavovali výroky ľudí, ktorí na vlastnej koži pocítili zásah do ich práva na bývanie. Tím Amnesty Slovensko súťažné práce ohodnotil a zo všetkých prijatých úvah vybral 10 najlepších*. V prípade, že súťažiaca*i udelil*a súhlas so zverejnením svojej úvahy, tá sa vám zobrazí po kliknutí na jeho*jej meno.

* Mená výhercov a výherkýň uvádzame v náhodnom poradí. 

Výhercom a výherkyniam srdečne blahoželáme! 

Výhercom a výherkyniam 1. kola súťaže ponúkame možnosť zúčastniť sa ľudskoprávneho víkendu v Bratislave pod odborným vedením ľudí pracujúcich v Amnesty International Slovensko, ktorý sa uskutoční 26. – 28. 4. 2024. Víkend bude nabitý programom v spolupráci s organizáciami, ktoré sa venujú obrane práva na bývanie a vykonávajú sociálnu prácu v téme spravodlivého bývania. Účastníctvo nadobudne teoretické informácie a praktické zručnosti z oblasti práva na bývanie v slovenskom kontexte. Súčasťou víkendu bude tiež spoznávanie historického centra Bratislavy. Amnesty uhradí ubytovanie ľuďom, ktorí nebývajú v Bratislave, a stravu a cestovanie všetkým účastníkom a účastníčkam. 

Druhé kolo súťaže 

Vedomosti a zručnosti, ktoré účastníctvo nadobudne počas ľudskoprávneho víkendu, môže následne zužitkovať v druhom kole súťaže. Úlohou účastníkov a účastníčok druhého kola bude vymyslieť jednoduchý projekt, ktorý by mohol prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti bývania v ich vlastnom meste alebo obci. Autori a autorky troch najlepšie ohodnotených projektov získajú finančnú odmenu a ďalšie ceny. 

O podrobnostiach budeme účastníkov a účastníčky informovať prostredníctvom e-mailu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí a ktoré sa zapojili do súťaže!